9. redna seja Študentskega zbora

Oddaja
12. 3. 2015 - 19.00

1. Potrditev zapisnika 8. redne seje (klik) 

Poslanci so prejeli zapisnik 8. redne seje. Ker prijav k besedi ni bilo je predsedujoči povedal, da je zapisnik sprejet.

2. Predstavitev zavoda Radio Študent (klik) 

Tomaž Zaniuk: Vse je lepo pozdravil in se predstavil. Povedal je, da je Radio Študent v prvi vrsti neodvisen medij, voden z uredniško politiko, je pa tudi medij skupnosti, ki se povezuje v mednarodnem prostoru. Predstavil je Zavod, katerega status priznava tudi RS in ga tedensko posluša 35 tisoč ljudi ter je prisoten tudi na družbenih omrežjih. Predstavil je še organizacijsko in poslovno plat delovanja. Povedal je, da se Radio Študent v glavnem ukvarja z nepridobitno dejavnostjo, nekaj je pa tudi pridobitne. Sredstva za delovanje pridobivajo iz marketinga in delno preko projektnega udejstvovanja. Vir financiranja je tudi podpora skupnosti oziroma crowdfounding, s pomočjo podpornikov Radia Študent, ta vir imajo namen razvijati tudi v prihodnje. Povedal je, da se programska shema prične ob sedmih zjutraj in traja do polnoči, kdaj tudi dlje. Dodal je, da so za delovanje pomembna tudi sredstva ustanovitelja, ki so edini vnaprej zagotovljeni vir financiranja, ostali viri financiranja pa niso gotovi in so odvisni od drugih dejavnikov. Zavod pa opravlja tudi izobraževalno funkcijo za delo v radijskih poklicih, največja moč radia je ta, da se na letni ravni opravljajo avdicije za radijsko delo. Povedal je, da se je za delo spikerja letos prijavilo 83 oseb, večina programskih sodelavcev je študentov. Povedal je tudi, da so posodobili tudi produkcijski studio, ki je pomemben tudi za marketinške storitve in dodal, da nagrade dobivajo tudi na Slovenskem oglaševalskem festivalu za svoje oglase, radijske spote. Dodal je tudi, da skušajo vzpostaviti tudi RTVŠ, ki deluje v spletni različici, za popoln razvoj jim pa primanjkuje sredstev in sodelavcev, vendar v sodelovanju z resorjem pripravljajo projekte, sodelujejo pa tudi z AGRTF in ostalimi fakultetami. Skušajo vzpostaviti tudi študentski radio v širšem mednarodnem prostoru, ustavili so mrežo Sword, sodelujejo z radiem iz Zagreba, izvajajo pa tudi produkcijo glasbenih in ostalih umetniških dogodkov. Organizirajo festival Tresk, klubski maraton, v zadnjem času postavlja prepoznaven tudi projekt založbe RŠ. Na področju kulturne produkcije je izpostavil projekt Radar, s področja intermedijske umetnosti. Zatem je predstavil še poslovanje Zavoda, ki je zabeležil izgubo v prejšnjem letu, trudili se bodo, da ta manko nadoknadijo v prihodnjem obdobju. Poudaril je, da na RŠ premorejo veliko vedenja. Zatem je predstavil tudi nekaj zgodovine RŠ in povedal, da je ŠOU v Ljubljani ustanovitelj veliko dlje kot od leta 2004, po letu 1991 je v neurejenih razmerah deloval do leta 2004, kot pravna oseba. Materija urejevanja RŠ se je poskušala urediti z dokumenti, dodal je, da ga čudi da na ŠOU v Ljubljani to ni zabeleženo v kakem arhivu. Akti pa niso bili vpisani v sodni register, ker zakona, ki ureja entitete ŠOS ni bilo do leta 1994, ŠOU v Ljubljani pa je obstajal od 1991, zato prej ŠOU ni mogel sprejeti akta. ŠOU v Ljubljani kasneje ni soupravljal v Svetu zakona, ga je pa financiral. Leta 2004 je bil prvič sprejet akt, katerega posebnost je to, da ga soupravljajo tudi sodelavci prek avtorskih pogodb in napotnic. Zavod RŠ trenutno ostaja brez Sveta zavoda in se mu zdi neodgovorno, da se na mesta sveta imenujejo ljudje, ki ne pridejo in ne morejo uskladiti termine sej.

Sklep: Študentski zbor ŠOU v Ljubljani se seznanja s predstavitvijo Zavoda Radio Študent, zavoda Študentske organizacije Univerze v Ljubljani.

3. Imenovanje člana razsodišča ŠOU v Ljubljani (klik) 

Predsedujoči je k besedi povabil zagovornika točke, Matica Čada.

Matic Čad: Vse je lepo pozdravil in se zahvalil za besedo ter se predstavil. Povedal je, da je študent Pravne fakultete in je kandidat za člana Razsodišča. Povedal je, da se je za to mesto prijavil, ker meni, da je za tako funkcijo potrebno pravno znanje, ki ga pridobiva. Dodal je, da so dobili njegov življenjepis in delovne izkušnje.

Sklep: Študentski zbor ŠOU v Ljubljani na podlagi drugega odstavka 46. člena Študentske ustave in prvega odstavka 8. člena Pravilnika o Razsodišču ŠOS namesto Luke Smoleta, ki mu je potekel mandat, za člana Razsodišča ŠOS za mandatno obdobje dveh let imenuje Matica Čada.

4. Dvomesečna poročila (klik) 

Predsedujoči je besedo predal Roku Likoviču.

Rok Likovič: Povedal je, da upa, da so si prebrali gradivo. Dodal je, da je bilo izvoljeno novo predsedstvo, november in začetek decembra sta bila namenjena konstituiranju nove administracije. Januar je bil namenjen sprejemanju novega proračuna za leto 2015 ter pripravi na informativne dneve. Vsebinsko delo je temeljilo predvsem na študentskem delu, ker je Vlada posegala na področje le tega. V januarju pa se je začela debata o novem Statutu, sedaj pa čakajo kako se bo delo naprej odvijalo, po tem ko je ministrica odstopila.

Predsedujoči je besedo predal Žanu Bokanu, ki je predstavil delo na Resorju za socialo in zdravstvo.

Žan Bokan: Povedal je, da je bila decembra izvedena primopredaja, prišlo je do menjave ekipe. Delo so si zamislili v dveh sklopih, vsebinskem in projektnem. Pri projektnem delu so se osredotočili na tri večje projekte, pri vsebinskem se bodo osredotočili na odzive na problematike in vsebine, ki jih bodo razvijali tekom leta. Prvi večji projekt bo Mesec sociale in zdravstva, aprila. Drugi projekt bodo delavnice za otroke študentskih družin, tretji projekt pa bo stalni projekt, Zaposlitveni klub. Na vsebinskem sklopu se bodo ukvarjali s štipendiranjem in politiko le tega, pripravili so resolucijo, osredotočili so se tudi nasprotovanje zviševanju vpisnin, poleg tega se bodo ukvarjali tudi z neplačanimi pripravništvi, kjer so odvisni od ostalih deležnikov.

Naslednja je besedo dobila Ana Belčič z Resorja za študijsko problematiko.

Ana Belčič: Vse je lepo pozdravila in povedala, da so se osredotočali predvsem na delo na vsebinskih zadevah. S Študentskim svetom UL so pripravili skupno izhodišče glede Statuta, z Resorjem za komuniciranje in razvoj pa so pripravili izjavo za javnost v zvezi z informiranjem študentov na tem področju. Pripravili so anketo s katero so želeli izvedeti posledice zmanjševanja izpitnih rokov, želeli so izvedeti tudi njihovo socialno stanje in obštudijske dejavnosti. Raziskavo bodo predstavili na tiskovni konferenci. Poleg tega so poiskali kontakte dvestotih najboljših univerz na šanghajski lestvici in so jim poslali vprašalnik v zvezi z spremembo Statuta in jih je zanimalo kako tam razumejo kakovost, nekaj jih je tudi odgovorilo, izsledke so vključili v raziskavo. Lotili so se tudi vodnika za študente, ki je obsežen dokument z vsem kar bi študent moral vedeti. Naleteli so na težave, ker se trenutno veliko dokumentov spreminja. Glede projekta e-gradiva so začeli z sodelovanjem z UL in zbirajo podatke o najbolj uporabljenih gradivih. Z RŠ sodelujejo glede snemanja zanimivih predavanj, prvo snemanje imajo marca na Filozofski fakulteti. Vzpostavili so tudi projekt študij pred študijem. Pripravili so tudi raziskavo glede vpliva zaposljivosti na vpis. Pripravili pa so tudi vsebine za delovni vikend. Dodala je še, da so na fakultete poslali dopise glede sofinanciranja konferenc na katerih bi lahko študenti pridobivali pogoje za Zoisovo štipendijo.

Predsedujoči je odprl razpravo, ker prijav k besedi ni bilo je razpravo zaprl.

Naslednji je besedo dobil Rok Petrič z Resorja za obštudijske dejavnosti.

Rok Petrič: Vse je lepo pozdravil. Povedal je, da v mesecu januarju in februarju zaenkrat še niso izvedli niso projekta, so se pa pripravljali na le te. V teku je Mesec kulture v začetku marca pa je bil izveden smučarski zaključek. Vse je povabil, da se udeležijo kakšnega dogodka s programa Meseca kulture.
Predsedujoči je odprl razpravo, ker prijav k besedi ni bilo je razpravo zaprl.

Naslednji je besedo dobil Juš Dobnikar z Resorja za mednarodno sodelovanje.

Juš Dobnikar: Vse je pozdravil in povedal, da so decembra imeli primopredajo. V mesecu januarju so pričeli z delom in njihov cilj je predvsem, da ESN Ljubljana postane eden vodilnih ESN-jev v Evropi, pripravili so ESN kartice, katere so ponudba za Erasmus študente, da jim olajša finančno in časovno storitve. Prišli so tudi v ESN odbor v Sloveniji in bodo v aprilu
organizirali nacionalno platformo. V kontaktirali so tudi tutorje za Erasmus študente in upajo, da bodo lahko dobro sodelovali tudi z njimi. Kar se tiče recepcije, je dodal, so pripravili projekt »Welcome week«, pomagali so tudi pri posredovanju sob za tuje študente, pripravili ogled mesta in tečaj jezika, izlete.

Predsedujoči je odprl razpravo.

K besedi se je prijavil Gregor Tim Gruenfeld.

Gregor Tim Gurenfeld: Zanimalo ga je zakaj se sploh daje za Erasmus študente denar, ko ga ni za svoje.

Juš Dobnikar: Odgovoril je, da Erasmus deluje tako, da en študent gre iz Slovenije in eden pride, če se tega ne spodbuja potem Erasmus študentov ne bo. V vsaki državi se financira storitve in je to tudi del promocije Slovenije in Ljubljane.

Naslednji je besedo dobil Matej Lebreht z Resorja za komuniciranje in razvoj.

Matej Lebreht: Vse je lepo pozdravil in povedal, da se je novoustanovljeni resor v zelo kratkem času izkazal za zelo pomembnega, pohvalil je svojo ekipo in komunikacijo. V sodelovanju z ostalimi resorji so se odzivali na vse problematike, pripravili komunikacijsko strategijo za Mesec kulture in Marihuana marš, kampus in informativne dneve. Med njihovimi projekti je na odličen odziv naletel podcast 420 sekund za katerega so porabili le dobro voljo sodelujočih. V teku je prenova CGP ŠOU v Ljubljani, pripravili so ŠOU informator, pogovori potekajo tudi z izvajalci za prenovo spletne strani. Še naprej bodo gradili na komunikaciji z zainteresiranimi javnostmi.

Naslednji je besedo dobil Tim Robič z Resorja za ŠOVZ.

Tim Robič: Povedal je, da so v januarju predvsem usklajevali zadeve za leto 2014, v februarju pa so se ukvarjali z dodajanji proračunov ŠOVZjem. Projektov pa še niso izvajali.

Predsedujoči je odprl razpravo.

K besedi se je prijavila Marike Grubar.

Marike Grubar: Zanimalo jo je zakaj traja veliko časa, da se omogoči, da se lahko prijavijo na projekte. Dodala je, da se lahko čaka tudi dlje kot dva tedna.

Tim Robič: Odgovoril je, da ne ve zakaj, povedal je, da se je pojavil en primer, ko se je dlje čakalo, ker niso bili prepričani ali je v tem ŠOVZju, meni, da so bili dokaj odzivni.

Nato je še Tilen Gorenšek predstavil delo Študentskega zbora.

Tilen Gorenšek: Povedal je, da so imeli pet rednih sej, v povprečju je bilo prisotnih 39 od 45 poslancev. Pojavil se je prvi odstop poslanca, Jana Kreča. Sprejeli so proračun, izvolili so glavnega tožilca, sprejeli so Resolucijo o štipendijski politiki, se aktivno pogovarjali o novem Statutu, izvolili so člane Volilne komisije, obdelali so resoluciji delovnega telesa. Obravnavali so javno pismo vodstvu EF. Tekom sej so sprejeli spremembe Pravilnika stalnih dejavnosti DSL, Pravilnika delovnih teles in Finančnega pravilnika. Aktivna so bila tudi delovna telesa,
sodelovali so tudi pri izvedbi delovnega vikenda.

Naslednji je bedo dobil Jure Karlin s KISS-a.

Jure Karlin: Povedal je, da so izvedli natečaj za 25-letnico ŠOU delovanja, sodelovali s z Mesecem kulture in sociale in zdravja pri promociji in plakatiranju.

Naslednji je besedo dobil Sebastjan Runovc s STIKS-a.
Sebastjan Runovc: Vse je lepo pozdravil in povedal, da so nekakšen servis za študentska društva. Pripravljajo izobraževanja za društva, nudijo prevajanje, lektoriranje, postavitev spletnih strani, fotografiranje. Pripravljajo razpise za društva. V prejšnjem obdobju je bilo delo naravno na planiranje projektov. Izvedli bodo izobraževanja za društva, oddajo poročil, projektno vodenje, predstavitev razpisa. Objavili so prvi razpis za leto 2015.

Naslednji je besedo dobil Petra Krulc s Študentke prehrane.

Petra Krulc: Povedala je, da sta s svojim pomočnikom funkcijo prevzela decembra. Decembra je bil objavljen razpis za inšpektorja na katerega se je prijavilo več kot 100 kandidatov, od tega je na razgovor povabila 32 kandidatov, 21 jih je bilo pa imenovanih. Februarja so imeli uvodni sestanek za inšpektorje, kjer so dobili tudi gradivo za delo. Povedala je še, da je trenutno okoli 300 ponudnikov prehrane, ta številka se bo pa še povečala.

Naslednji se je besedo dobil Klemen Peran z DSL-ja.

Klemen Peran: Najprej se je zahvalil, da so spet omogočili delovanje DSL-ja in so v zadnjih mesecih vse na novo začeli, pripravili so nov pravilnik in statut, izvedli so prvo sejo dijaškega parlamenta. Objavili so razpis za člane upravnega odbora, ki je bil izvoljen 30. januarja, izvolili so tudi predsednika in podpredsednika. Izvedli so tudi projekte in okrogle mize. Izvedli so izobraževalni vikend, kjer so se dijaki spoznali z delovanjem ŠOU Ljubljani. Člani so tudi skupine DOS-a, ki se ukvarja z dijaško problematiko, kjer podajajo svoje pripombe in mnenja. Prenovili so spletno stran, pripravili anketo o obštudijskih dejavnosti dijakov. Poskušajo čim bolje povezati dijake z družino ŠOU.

Predsedujoči je odprl razpravo, ker prijav k besedi ni bilo je razpravo zaprl.

Predsedujoči je povedal, da Tomaža Rakarja iz CDI ni prisotnega, zato je prešel na glasovanje.

Sklep: Študentski zbor ŠOU v Ljubljani se seznanja z dvomesečnimi poročili resorjev, organov in dejavnosti za mesec januar in februar 2015.

Rezultati glasovanja:
ZA: 37
PROTI: 0
VZDRŽAN: 0
Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet.

5. Vsebinsko poročilo ŠOU za leto 2014 (klik)

6. Vsebinska izhodišča ŠOU v Ljubljani in Študentskega sveta Univerze v Ljubljani (klik)

7. Poslanske pobude in vprašanja 

8. Razno (klik)

Govorci (klik na ime):

- Simon Belak (nekdanji transmedijski urednik Tribune)

- Marike Grubar (poslanka ŠZ)

- Damjan Vinko (član strokovnega sveta Tribune)

- Simon Belak

- Jan Kukovec (vodja poslanske skupine Modro za študente v ŠZ)

- Gregor Tim Grunfeld (poslanec ŠZ)

- Damjan Vinko

- Tilen Gorenšek (predsednik ŠZ)

- Simon Belak

- Sara Drvarič-Talian (poslanka ŠZ)

- Tilen Gorenšek

- Robert Bobnič (nekdanji sodelavec in urednik Tribune, urednik RKHV na RŠ)

- Tilen Gorenšek

- Robert Bobnič

- Marike Grubar

facebook twitter rss

Prikaži Komentarje

Komentiraj

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • [[nid:123]] - Insert a node content
  • Samodejen prelom odstavkov in vrstic.
  • Spletni in e-mail naslovi bodo samodejno pretvorjeni v povezavo.

Z objavo komentarja potrjujete, da se strinjate s pravili komentiranja.

randomness