Argumentacija nepravilnosti pri spremembah ZObr

Mnenje, kolumna ali komentar
18. 11. 2015 - 12.35

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obrambi, ki ga je Državni zbor sprejel na izredni seji 21. 10. 2015, zakonodajalcu omogoča, da vojski v imenu širšega varovanja državne meje podeli štiri civilnorepresivna pooblastila, in sicer pripadniki Slovenske vojske lahko v primeru takšne odločitve Državnega zbora “napotujejo”, “opozarjajo”, “začasno omejujejo gibanje oseb” in “sodelujejo pri obvladovanju skupin in množic”. S tem je prvič v samostojni Sloveniji omogočeno, da vojska na ozemlju Republike Slovenije v obdobju miru izvršuje oblast nad civilnim prebivalstvom. Kljub temu da Sprememba Zakona o obrambi vključuje nekatere varovalke, namenjene preprečevanju zlorab, predstavlja korenit poseg v temelje organizacije države, med katere sodi vprašanje, kateri organi imajo moč izvrševati oblast nad ljudstvom. Do zdaj uveljavljena stroga ločnica med vojsko in policijo je v tem oziru posledica zgodovinskih izkušenj, ki so pokazale, da je vmešavanje vojske v notranjo politiko držav nevarno. Na primeru spremembe Zakona o obrambi je bil poseg v to ločnico sprejet brez kakršnekoli javne razprave pod pritiskom konkretne situacije prihoda večjega števila migrantov, utemeljen pa je bil z retoriko varnosti, ki migrante prikazuje kot grožnjo. Takšno postopanje nakazuje na tendenco oblasti po uvajanju nepremišljenih zakonodajnih sprememb v imenu varnosti. V tem imenu smo bili v okviru tako imenovane vojne proti terorizmu v zadnjem desetletju in pol priča številnim, za osebne svoboščine invazivnim ukrepom. Z nasprotovanjem spremembam Zakona o obrambi opozarjamo na in se zoperstavljamo tovrstnemu načinu delovanja oblasti, ki zavira demokratični potencial družbe.

Poleg problematičnega konteksta sprejema - in deloma zaradi njega - pa je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obrambi problematičen tudi na tehnični ravni, na kar opozarja tudi Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora. Dve od že omenjenih štirih civilnorepresivnih pooblastil, to sta “napotujejo” in “sodelujejo pri obvladovanju skupin in množic”, ne obstajata v Zakonu o nalogah in pooblastilih policije, na katerega se na novo dodani 37.a člen navezuje. To pomeni, da vsebina teh dveh pooblastil ni jasno določena. Prav tako v zakonu ni opredeljeno, ali vojska pri izvrševanju svojih pooblastil sme uporabljati prisilna sredstva in če že, katera. Nadalje, v zakonu manjka jasna opredelitev načina sodelovanja s policijo in hierarhije pri izvajanju operativnih nalog. Sindikat vojakov Slovenije pa je opozoril tudi na neusposobljenost vojakov za izvajanje nalog ohranjanja javnega reda in miru. Kot menijo v sindikatu, je to ena izmed najzahtevnejših nalog policije in v primerih nepravilnosti bo odgovornost padla na neusposobljene vojake.

Kljub vsem tehničnim pomankljivostim in nevarni uporabi retorike varnosti je bil zakon brez zapletov čez noč spremenjen. Mediji so v večji meri prevzeli utemeljitve vlade in razen omembe kakšne tehnične pomankljivosti, smiselnosti zakona niso prevpraševali. Retoriko varnosti so legitimirali in nadaljevali do točke, na kateri je še pred dvema mesecema splošno obsojana taktika postavljanja ograje postala povsem sprejemljiva. Zavračamo takšno militarizacijo javne debate v luči konkretne situacije, ki je vse prej kot le varnostna. Hkrati pa opozarjamo na nevarnost poenotenja medijskega prostora in oblasti oziroma lažne državotvornosti medijev. Zgodovina, tudi evropska, nas uči, da je takšno poenotenje ob hkratni prisotnosti politične in gospodarske krize, ki smo jima priča tudi sedaj, nevarno.

Zato pozivamo organizacije in posameznike, naj podprejo referendumsko pobudo in s tem pomagajo ohranjati odprt javni diskurz, osvobojen strahu in zavajajoče retorike varnosti. Obenem pozivamo Varuha človekovih pravic, da omenjeni zakon vloži v ustavno presojo pred Ustavnim sodiščem RS.

Aktualno-politične oznake: 

facebook twitter rss

Prikaži Komentarje

Komentarji

A zgodba se še kar vleče? :)

Že sedaj je bilo predvideno, da SV sodeluje pri širšem varovanju državne meje v notranjosti državnega ozemlja, torej ta naloga ni nova. Z novelo zakona v letu 2004 je bila med naloge SV dodana tudi naloga (četrti odstavek 37. člena zakona), da lahko SV sodeluje s policijo pri širšem varovanju državne meje v notranjosti državnega ozemlja skladno z načrti in po predhodni odločitvi vlade, pri čemer pripadniki SV nimajo policijskih pooblastil. Sedaj pa so SV pri opravljanju nalog pri širšem varovanju državne meje v notranjosti državnega ozemlja dobili nova pooblastila. Torej je vaš zapis »S tem je prvič v samostojni Sloveniji omogočeno, da vojska na ozemlju Republike Slovenije v obdobju miru izvršuje oblast nad civilnim prebivalstvom.« - zavajajoče oz. bralca privede do zmotnega zaključka, da lahko SV brez razloga izvršuje oblast nad civilnim prebivalstvo Slovenije. S tem pa ni izpolnjen pogoj – to je varovanje državne meje (no, tudi državno mejo Slovenije navadno ne varuješ pred državljani Slovenije ampak pred tujci oz. tistimi, ki skušajo vstopiti v Slovenijo) :).

»Do zdaj uveljavljena stroga ločnica med vojsko in policijo je v tem oziru posledica zgodovinskih izkušenj, ki so pokazale, da je vmešavanje vojske v notranjo politiko držav nevarno.« Kako je pa to zapisano? Ali lahko berem to, da se sedaj policija vmešava v notranjo politiko države?? Imamo sedaj (glede na vaš zapisan stavek) sedaj policijsko državo?? Če bo imela SV pri že sedaj predvidenih nalogah dodatna pooblastila (enaka kot jih ima policija že sedaj!!) – ali to pomeni, da se bo vmešavala v politiko?? Zakaj bi to po vaše veljalo za vojsko (da se vmešava v politiko), ne pa dandanes za policijo?? Preferirate eno institucijo pred drugo??

»…utemeljen pa je bil z retoriko varnosti, ki migrante prikazuje kot grožnjo.« Utemeljen je bil z nekontroliranem prehodu državne meje. Za prehod državne meje so predvidena določena pravila, a ne? Tudi vsi državljani SV ne morejo vstopiti iz Hrvaške v Slovenijo brez osebnega dokumenta, izven mejnega prehoda. Ali pa se motim? :)

» V tem imenu smo bili v okviru tako imenovane vojne proti terorizmu v zadnjem desetletju in pol priča številnim, za osebne svoboščine invazivnim ukrepom.«. Čakte no….a zdj boste pa dogodke iz Pariza preusmerili na svoj mlih in spretno iskali povezave z dogodki po 11.9.?? A ne smrdi to malo po manipulaciji??

»Dve od že omenjenih štirih civilnorepresivnih pooblastil, to sta “napotujejo” in “sodelujejo pri obvladovanju skupin in množic”, ne obstajata v Zakonu o nalogah in pooblastilih policije, na katerega se na novo dodani 37.a člen navezuje. To pomeni, da vsebina teh dveh pooblastil ni jasno določena. Prav tako v zakonu ni opredeljeno, ali vojska pri izvrševanju svojih pooblastil sme uporabljati prisilna sredstva in če že, katera. Nadalje, v zakonu manjka jasna opredelitev načina sodelovanja s policijo in hierarhije pri izvajanju operativnih nalog.« Napotujejo – meni ta naloga ni strah vzbujajoča (se pa vidi, da izhaja iz prakse, ko Policija migrante napotuje v zbirne centre itd.). Če pa ni jasno definirana, se jo pa lahko dopolni oz. date predlog, da se jo dopolni (ne pa da zaradi tega naredite cel cirkus). Sodelovanje pri obvladovanju skupin in množic- spet, ne poznam jasne formulacije, kako je to urejeno v zakonu za policijo. Je pa dejstvo, da te naloge policija opravlja. Torej ponovno - se lahko dopolni oz. date predlog, da se jo dopolni (ne pa da zaradi tega naredite cel cirkus).

»Sindikat vojakov Slovenije pa je opozoril tudi na neusposobljenost vojakov za izvajanje nalog ohranjanja javnega reda in miru. Kot menijo v sindikatu, je to ena izmed najzahtevnejših nalog policije in v primerih nepravilnosti bo odgovornost padla na neusposobljene vojake.« Spet, kako je to lahko naloga Policije, če prej ugotavljate, da ta naloga ni opredeljena (hkrati pa vzamete besede sindikata za 'svete')?? MORS in SV sta pojasnila, da je SV za te naloge usposobljena (navsezadnje te naloge SV upravlja na vseh svojih misijah, so za te naloge tudi opremljeni oz. celo izvajajo usposabljanje za te naloge za policijo). In spet, zakaj verjeti sindikatu (in hkrati ne uradnim izjavam SV) – so besede sindikata voda na vaš mlin (ostalo bomo pa pač zamolčali)??

»Retoriko varnosti so legitimirali in nadaljevali do točke, na kateri je še pred dvema mesecema splošno obsojana taktika postavljanja ograje postala povsem sprejemljiva. Zavračamo takšno militarizacijo javne debate v luči konkretne situacije, ki je vse prej kot le varnostna. » Spet….a sedaj bomo pa še ograjo spravili na svoj mlin?? Jaz sem pa mislil, da se pogovarjamo o dodatnih pooblastilih SV.:) A 'pumpate' somišljenike še z ograjo?? + ne morete besede militarizacija uporabljati kar povprek. Militarizacija ni 'vseuporabna' beseda. Nasprotno – ima točno določen pomen (no, lahko si tudi preberete definicije, kdaj lahko sploh govorimo o militarizaciji).

»Obenem pozivamo Varuha človekovih pravic, da omenjeni zakon vloži v ustavno presojo pred Ustavnim sodiščem RS.«. Jej, a vam zmanjkuje argumentov in kličete na pomoč še zadnjo bilko?? Torej menite, da so te naloge (seveda, če jih izvaja SV) poseg v človekove pravice??

No, sedaj pa navalite:)

bivši študent

1. Tako zgleda.

2. "zavajajoče oz. bralca privede do zmotnega zaključka, da lahko SV brez razloga izvršuje oblast nad civilnim prebivalstvo(M si pozabil) Slovenije"

Dotični stavek je: "S tem je prvič v samostojni Sloveniji omogočeno, da vojska na ozemlju Republike Slovenije v obdobju miru izvršuje oblast nad civilnim prebivalstvom". Kje si tukaj prebral besedno zvezo "brez razloga". In ja, trditev drži, SV lahko s temi pooblastili izvršuje oblast nad civilnim prebivalstvom, kar tekst v tem odseku želi povedati.

3. Blodnje. Nimaš razčiščenih pojmov "policijska država" in "vmešavanje v politiko". Vmešavaš se lahko sam, lahko te v nekaj 'vmeša' nekdo drug..

4. "Utemeljen je bil z nekontroliranem prehodu državne meje". Najprej popravim tvoje skropocalo od stavka: "...z nekontroliranim prehodom državne meje".

Imaš kak vir? Kje, kdaj se je to javno razglabljalo, 'utemeljevalo'?

5. Kaj je tukaj manipulativnega? Gre pri dogodkih 11.9. in pri napadih v Parizu za dve popolnoma nepovezani zgodbi? V obeh primerih gre za skupino ekstremistov, ki je financirana s strani zahodnih obveščevalnih služb. V obeh primerih se napad izkorišča za ustvarjanje splošne panike in nadaljno širjenje sovraštva med rajo.

6. "...ne pa da zaradi tega naredite cel cirkus..."

Cirkus ste naredili ***šisti, ki ste RŠ napadli z (verjetno plačanimi) troli in ga označili za narodnega izdajalca, pri tem ko je ta zgolj uporabil pravno sredstvo, ki je opisano v Zakonu o referendumu in ljudski iniciativi. Lahko pa obelodaniš, kako bi pravno formalno izgledali tvoji "predlogi" za izboljšanje smiselnosti sprememb.

7. V tem delu piše: "za izvajanje nalog ohranjanja javnega reda in miru", kar se NE nanaša na nova 4 pooblastila ali na 2, ki nista definirani, temveč na splošno na naloge, ki jih opravlja policija za ohranjanje javnega reda in miru.

8. Meni se zdi odstavek čisto na mestu. Povedati pa hoče, kako je bila ideja o ograji pred dvema mesecema nesprejemljiva zdaj pa smo kjer smo, a ne? Poleg tega pa je ograja vsaj psihološko in filozofsko povezana z militarizacijo. No ja, tudi tehnično, če pogledaš v SSKfuckingJ!

- militarizácija -e ž (á) glagolnik od militarizirati: militarizacija države / militarizacija vesolja ♪
- demilitarizácija -e ž (á) odstranitev vojaštva in vojaških naprav s kakega ozemlja: predlog za demilitarizacijo nekaterih otokov ♪
- rèmilitarizácija -e ž (ȅ-á) ponovna postavitev, namestitev vojaštva in vojaških naprav na kako ozemlje: remilitarizacija obmejnega pasu / remilitarizacija države ♪
- militarizirati militarizírati -am nedov. in dov. (ȋ) 1. uveljavljati militarizem: reakcija hoče državo militarizirati // podrejati vojaškim potrebam, vojaškim interesom: militarizirati vzgojo / militarizirati železničarje 2. redko postavljati, nameščati vojaštvo in vojaške naprave na kako ozemlje: militarizirati obmejni pas

9. Argumentov ne. Primanjkuje pa pravnih sredstev oz. kanalov, kjer lahko državljani (s tvojimi besedami povedano) "podajo predlog" za izboljšavo neke ureditve.

Mislim, pa da je tukaj moje pisanje zaman, saj se ti ob očitnih težavah z interpretacijo besedil, tole najbrž sploh ne bo dalo brat :(

sej je kul odgovor gospod razum, ampak prosim ne sskj navajat kot referenco za strokovne definicije. je srednješolsko in nepoučeno.

mislim, da je 'srednješolsko' za te ljudi še vedno malo beyond..

ali pa če ne mečeš vseh v isti koš? eni so res neargumentirano drekali s temi komentarji, nekateri pa so se trudili vzdrževati debato (ali se z njihovimi argumenti strinjaš oz. ali so res dobri je druga stvar). pokroviteljski odnos do sogovorcev več pove o tebi kot o njih.

hm, res je. včasih sem nesramen

Komentiraj

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • [[nid:123]] - Insert a node content
  • Samodejen prelom odstavkov in vrstic.
  • Spletni in e-mail naslovi bodo samodejno pretvorjeni v povezavo.

Z objavo komentarja potrjujete, da se strinjate s pravili komentiranja.