Izjava za javnost

Oddaja
6. 7. 2020 - 11.25

Novoizvoljeno uredništvo Radia Študent na čelu z Matjažem Zorcem vstopa v negotove finančne in politične razmere, zaradi katerih smo prisiljeni oddajanje omejiti. Sodelavci, soustvarjalci programa, se za potrebe preživetja institucije odpovedujejo sicer simboličnim honorarjem, tako da je bila junija 2020 kar četrtina vseh vsebin izvedena brezplačno, prostovoljno. Nič drugače ni drugje po instituciji: uredniki so že med epidemijo pristali na obsežno znižanje svojih pavšalov, redki zaposleni v upravi pa na nižanje plač in tekom epidemije tudi na čakanje na delo. Številni projekti, ki segajo izven jedrne radijske dejavnosti in so se že tako močno opirali na relativno nizke honorarje, so prav tako doživeli obsežne reze.

Radio Študent je ob požrtvovalnosti vseh vpletenih kljub vsem oviram in omejitvam v času epidemije deloval v polni kapaciteti in ni niti za trenutek opustil svojega poslanstva medija posebnega pomena – oddajanja kakovostnega programa v interesu študentske in druge zainteresirane javnosti. Obstoječi podatki potrjujejo, da smo delali dobro; obisk spletne strani je narasel za 30 %, opažamo tudi splošen porast zanimanja za vsebine, deljene po družabnih omrežjih. Že večkrat nagrajena Znanstvena redakcija RŠ je bila (in je še) med najažurnejšimi ozaveščevalci slovenske javnosti na področju novega koronavirusa. Njeno strokovno znanje in raziskovanje sta bila ključnega pomena tudi pri ozaveščanju same radijske skupnosti, da smo s primernimi ukrepi zaščitili sodelavke in sodelavce ter preprečili, da bi se izvajalci programa po nepotrebnem izpostavili nevarnim okoliščinam.

Za trdo, požrtvovalno in večkrat podplačano delo vseh naših programskih sodelavcev smo vedno hvaležni. Žalosti nas, da smo bili prisiljeni v radikalno zmanjševanje stroškov, ki se je dotaknilo tudi njih. A popolni mrk dohodkov na področju radijskega oglaševanja in negotovost projektnih sredstev, posebej negotovost v zvezi s projektom medijskih vsebin na Ministrstvu za kulturo, ki predstavlja znaten delež našega dohodka, nas silita v ugotovitev, da niso ogroženi samo honorarji, ampak celotno oddajanje našega pestrega, četudi stroškovno skromnega programa.

Prav zato nas je močno negativno presenetilo še zadnje poleno, ki nam je pod noge priletelo kar s strani našega ustanovitelja. Predlog znižanja osnovnega financiranja za naš zavod, ki ga je Predsedstvo ŠOU poslalo v branje Študentskemu zboru ŠOU, drugo branje pa je predvideno ta četrtek, predvideva tako nizek znesek (120.000 €), da je v nasprotju celo s Finančnim pravilnikom ŠOU, ki za RŠ predvideva najmanj 4 % koncesijske dajatve v višini 3,1 milijona evrov (torej vsaj 124.000 €). Ob dejstvu, da je RŠ za razliko od neštetih drugih institucij v državi tekom epidemije oddajal in deloval nemoteno, si ne moremo predstavljati razloga za to, da smo v primerjavi z drugimi zavodi družine ŠOU izgubili proporcionalno več finančnih virov in po višini financiranja zdrsnili s 3. na 5. mesto med zavodi. Predlagani znesek je tako nizek, da bi v primeru uresničitve ogrozil tako prijave na razpise kot črpanje razpisnih sredstev, s tem pa tudi nemoteno oddajanje in izobraževanje, ki sta naši jedrni dejavnosti. Od ŠOU tako poleg zagotovljenih 4 % koncesijske dajatve pričakujemo še najmanj 15.000 € posebne podpore za nadomestitev izpadlih drugih virov in glede na našo dokazano aktivnost v času epidemije.

Zaposleni, uredniki in drugi sodelavci Radia Študent smo kljub vsem težavam zavezani, da z združenimi močmi, tudi s pomočjo donacij poslušalk in poslušalcev, saniramo strahotne posledice epidemije in ostalih zunanjih okoliščin, ki pretijo tako RŠ kot tudi številnim drugim medijem po državi. Zavzeto in predano delo je atribut, na katerega smo se pogosto zanašali v težkih trenutkih. Z njim lahko saniramo izpade iz naslova projektnih in marketinških dejavnosti, ki nimajo precedensa v naši zgodovini. Četudi razumemo varčevanje našega ustanovitelja (nenazadnje smo se sami zategovanju pasu podvrgli že pred meseci), pa ne moremo pristati na prvotno predlagani znesek, ki bi ogrozil naše delovanje in obstoj.

 

Ljubljana, 6. 7. 2020,

Matjaž Zorec in Ana Kandare, odgovorni urednik in direktorica Zavoda Radio Študent

facebook twitter rss

 

Prazen radio ne stoji pokonci! Podpri RŠ in omogoči produkcijo alternativnih, kritičnih in neodvisnih vsebin.