Heglova Znanost logike I, prevedel Zdravko Kobe
 / 3. 2. 2020
Alicie Ocadiz v PTL in Andrew Cutrofello v Cankarjevem domu
 / 13. 5. 2019
Mirt Komel - Giljotina duha, Analecta, 2018
 / 18. 3. 2019
Recenzija nove Žižkove knjige
 / 10. 1. 2019
Vesna Pobežin Roš - Pedagoška ideologija ali kdo zdaj tu uživa?
 / 6. 11. 2018
Simon Hajdini – Kaj je ta duh? (Analecta, 2016)
 / 16. 1. 2018
Recenzija knjige Aleš Bunta: A-cogito (Analecta, 2016)
 / 3. 5. 2017
O utopiji: čudenje nad zlo usodo, ki je delo naših lastnih rok in umov.
 / 19. 3. 2017
Recenzija knjige Tadej Troha - Intervencije v nepovratno (Analecta, 2016)
 / 23. 1. 2017
Komična Ljubezen Gregorja Modra
 / 18. 7. 2016
Hegel - Predavanja iz filozofije religije, 1. del (Analecta, 2015).
 / 23. 5. 2016
Hagemann - Kant meša gorčico
Zdravko Kobe - Automaton transcendentale III: Kantova teorija subjekta (Analecta, 2014)
 / 15. 2. 2016
Slavoj Žižek - Antigona (Analecta, 2015)
 / 17. 4. 2015
Zadnja Žižkova knjiga pri Analecti
 / 18. 8. 2014
Samo Tomšič: Kapitalistično nezavedno - Marx in Lacan
 / 6. 2. 2014
Recenzija knjige Diskurz in nasilje Mirta Komela
 / 16. 5. 2013
Mladen Dolar, Aleš Bunta in Alenka Zupančič
 / 31. 5. 2011
Subscribe to