Neverjetno! Poglejte, kako je 26 ljudi KaNDidIRaLO. Povezani jih sovražijo.
 / 21. 9. 2022
Drugo branje finančnega načrta in pravna reorganizacija
 / 10. 6. 2022
Poročila predsedstva, ŠOVZ-jev in Balkan Party
 / 26. 3. 2022
Poslovno poročilo direktorja, poročila predsedstva, VK in PK
 / 7. 1. 2022
Imenovanje pritožbene komisije
 / 29. 3. 2021
Pregled postavk in vsebinskih obrazložitev resorjev v finančnem načrtu ŠOU
 / 23. 2. 2021
Subscribe to