Jungle Fire: Jungle Fire
Jungle Fire, Fatoumata Diawara, afriški kitaristi
 / 25. 7. 2021
Sarathy Korwar And Upaj Collective: My East Is Your West
Jazz z vplivi indijske gasbe; napoved Druge godbe
 / 26. 4. 2020
Fatoumata Diawara: Fenfo
Fatoumata Diawara, Kazan, Gaye Su Akyol, 숨[su:m]
 / 28. 10. 2018
Samba Touré: Wande
Samba Touré, Bombino, Fatoumata Diawara
 / 3. 6. 2018
Subscribe to