Cartman-tourettova karta

Cartman-tourettova karta

Mnenje, kolumna ali komentar
12. 8. 2016 - 13.00

Recimo, da imamo osebi A in B, ki imata “izjavljalni poziciji” a1 in b1. A proti B usmeri argument a2. Ko prispe do B, ga ta pripusti v obdelavo b1 (ta izjavljalna pozicija predpostavlja neko verovanjsko, socialno, zgodovinsko in politično ozadje) ter po obdelavi usmeri proti A neko izjavo b2, ki se ne nanaša na izjavo a2, temveč na izjavljalno pozicijo a1. Vendar pa je ta izjavljalna pozicija produkt fikcijske obdelave na ozadju b1 in se lahko, ali pa ne, sklada z a1; zato mu bomo rekli a3. Ta a3 je tisti diskurzivni presežek, ki omogoča asimetrijo B v odnosu do A in tako predstavlja orodje neke diskurzivne moči.

Predstavljajmo si, da je to idealna shema politične korektnosti. Ameriški belec reče, da ameriški črnec ni dobro opravil svoje delovne naloge. Črnec to interpretira skozi svoj b1, torej socialno, zgodovinsko, politično ozadje ... In konstruira neki a3, ki belcu pripisuje pristranskost zaradi rasističnega verovanjskega ozadja. Ta a3 lahko dejansko ustreza a2 ali pa tudi ne, torej je belec lahko dejansko pristranski zaradi svojega rasizma ali pa tudi ne. Glede na to, da pa je a3 tu razumljen v ozirih oblastne diskurzivne strategije, da gre torej za neko igro moči, lahko rečemo, da a3 v tem primeru predstavlja rasno karto. Črnec je igral na rasno karto in je zmagal v igri politične korektnosti.

Ampak, ampak ne mudimo se prehitro v obsojanju le-te! Vzemimo drug primer. Recimo, da je A nerasist in B rasist. A pošlje proti B argument, ki ga obtožuje rasizma. B na podlagi svojega verovanjskega ozadja, ki vključuje prepričanje, da je navadno poraženec v igri politične korektnosti, izdela projekcijo a3. Ta vključuje recimo naslednje atribute, ki se dotikajo A: je hiperkorekten, naiven liberalec, v igri politične korektnosti dosega cenzuriranje B, je podrejen ideologiji zatiralskega birokratskega razreda itd. Ta a3 se spet lahko ali pa ne sklada z a1. Ker govorimo o sami igri moči, lahko rečemo, da je mehanizem identičen mehanizmu politične korektnosti. B zmaga v igri upora politične korektnosti, s karto, ki ji bom rekel karta tourettovega sindroma.

S tem se seveda ne dotikam dejanskega tourettovega sindroma, ampak satire njegovega izkrivljanja, ki je upodobljena v eni od epizod South Parka. Cartman izve, da obstaja tourettov sindrom, pri katerem bolniki nenadzorovano izrekajo vulgarnosti. Ker Cartman rad izreka vulgarnosti in žali ljudi, meni, da mu bo šlo lažje, če se bo pri tem izgovarjal na tourettov sindrom. Sčasoma postane pravi monstrum, ker ga pri njegovem početju nihče ne ovira, saj verjamejo, da je bolan in da se bolnim ne sme očitati posledic, simptomov njihovih bolezni in tako naprej. V nasprotnem primeru obveljajo za okrutne bedake. Ker ne gre za dejanski tourettov sindrom, bom ime karte dopolnil v cartman-tourettovo karto.

Razmah rasističnega govora v tem trenutku vidim kot strukturno podoben opisani situaciji. Imamo, prvič, maso ljudi, ki spušča neartikulirane rasistične buzzworde in cathphraseje, ob, drugič, popolnoma neustreznih priložnostih; na javnih mestih, v javnih, artikuliranih debatah, pri temah, ki nimajo nič opraviti z vprašanjem rase ali religije in podobno. Kadar tej masi očitaš rasizem, si, ne glede na vsebino argumenta obtožbe in ne glede na svojo dejansko “izjavljano pozicijo”, obtožen omenjenega naivnega liberalizma, politične korektnosti, nedemokratičnosti in podobno. Obenem pa številni levičarji pričakujejo, da tega ne boš počel, saj je rasizem na poseben način upravičen recimo s politično odtujitvijo in razrednim položajem njegovih nosilcev.

Na tem mestu bi najprej poudaril, da se je izkazalo, da je omenjena idealna shema skupna tako politični korektnosti kot boju proti njej, kar pomeni, da je ne smemo več enačiti s politično korektnostjo. Torej ji moramo najti drugo ime. Obstoj te sheme pa nas opominja, da boja proti rasizmu res ne moremo dobiti samo na ravni diskurza, saj se oblast znotraj njega preslikava z ene na drugo stran. Treba je iskati druge materialne vzroke rasizma, kot so politični, produkcijski, zgodovinski in tako naprej, če ga hočemo premagati. Obenem pa je treba ločiti boj proti rasizmu na eni strani ter intelektualno in etično avtonomijo na drugi strani.

Čeprav rasizma ne moremo premagati z besedami, smo upravičeni, da nanj pokažemo, da ga imenujemo rasizem, tako z intelektualnega kot z etičnega stališča. Rasizem je namreč neumen – bolj ali manj in ponavadi zelo – zato je upravičeno deležen intelektualne kritike. Rasizem je obenem neetičen, zato je upravičeno deležen etične kritike. Obenem je igranje na cartman-tourettovo karto antiintelektualno, saj spregleda svoje izvendiskurzivne pogoje ter se ne drži osnovnih pravil sklepanja (dasiravno, kot lahko vidimo pri inovacijah tipa hermenevtični krog ali dialektika, ta niso ultimativni horizont mišljenja), zato je upravičeno deležno intelektualne kritike tudi s tega vidika. Obenem pa mislim, da morajo biti rasizmi cartman-tourettovega tipa deležni tudi cenzure, saj se, kot smo videli, ne držijo teme, ampak sistematično pretepajo slamnatega moža politične korektnosti (dosledno s tem pa mislim, da bi morale biti deležne cenzure tudi politično korektne izjave).

Torej, ko vam bo naslednjič prišla naproti neumna, neartikulirana, neinformirana rasistična izjava, ki bo vlekla svojo cartman-tourettovo karto, se ne ustrašite – brezkompromisno jo zabijte kot neumno, neartikulirano, neinformirano in rasistično.

Aktualno-politične oznake: 

facebook twitter rss

Prikaži Komentarje

Komentarji

katastrofalen uvod, jedro brez vsebine, samo sebi namen. zaključek: poglejte si south park.

sinanović, smo že. zato smo pričakovali kaj več od kratkega gimnazijskega eseja.

Rok, namesto, da me zasledujete po komentarjih in izražate bes name, si lahko vzamete več časa za utemeljitev. Vas lahko prosim za le-to? 

Zaenkrat moj argumentiran tekst proti vaši packi (ki je po vrhu še stilsko slaba ("katastrofalen", "brez vsebine", "samo sebi namen", "gimnazijski esej", te oznake zaradi svoje zguljenosti ne povedo nič).

Lp

Wall of txt to follow:

* Kaj naj dodamo? ... dandanes preširok pojem, apliciran na vsako neumnost.
Zakaj ne preoblikuješ vprašanja: "Kdaj ima "rasizem" problem?" Ko označevanje neke debate kot rasistične onemogoča racionalni diskurz o pojavih znotraj specifičnih etničnih/kulturnih/jezikovnih skupin. Skratka onemogoča debato o pojavih "drugega".
Takšna debata se apriori prične kategorijo ločevanja mi-vs-drugi, ocenjevalec-vs-ocenjeni; a vendar je nesporno resnično so določeni družbeni, ekonomski in podobni pojavi defacto omejeni na specifične zgodovinsko oblikovane etnične ali kulturne skupine.
Konkretni primeri: imamo statistiko mladoletnih nosečnic, nimamo pa statistike v katero etnično ali nacionalno grupo spadajo; imamo statistiko kriminalitete, a nobene statistike akterjev te kriminalitete; imamo statistiko šolskih "dropoutov" ali mladoletnih kriminalcev, a vendar je ne povezujemo s specifičnimi etničnimi in nacionalnimi skupinami, etc. Sam npr. ne verjamem, da je oblikovanje pregledov tudi na podlagi etnične ali nacionalne pripadnosti težavno, temveč koristno, zakaj? ker se lahko pomoč lokalizira in specificira, pojav-problem bolj kvalitetno obravnava in približa. A vendar je za kopico ljudi tovrstna statistika težavna, ker vzpostavlja kategorije na podlagi izbranih ali danih kategorij pripadnosti ... Za racionalista to ne predstavlja težave. Pove zgolj številko in kvantificira pojav, nikakor mu pa to ne argumentira stereotipa. Za premislek: "However, those who insist on talking about black-on-black crime frequently fail to acknowledge that most crime is intraracial. Ninety-three percent of black murder victims are killed by other black people."
http://blacklivesmatter.com/11-major-misconceptions-about-the-black-live...

* Druga točka moderne debate je seveda "rasizem" drugega. Kako lahko razumemo zgoraj omenjene Black Lives Matter? Kot kritiko ameriškega policijskega režima in izjemno neprimernega usposabljanja policije Vsekakor. Kot kritiko socio-ekonomskih razlik? vsekakor. Ampak, ob tem pomislek, a ne izraža neko preferenco? neko večvrednost? da ena življenja štejejo več? a ostala manj? ... racionalist bi rekel "all lives matter" in končal debato.
Podoben primer predstavljajo Judje s pojmom "goyim" (pl. govedo) za ne-Jude, Muslimani s pojmom "kafir" (sng. kmet) za nevernika; kar so v 21. stoletju primitivne oznake na podlagi ideološkega kriterija.

... in na koncu:
* Glede trol imen in iz tega izvirajočih "rasizmov", ki si jih očital ... domnevam, da rad bereš Mladino. Nedvomno tudi "Rolanje po sceni", kjer se osrednje (neumne ali ne) lastnosti javnopolitičnih akterjev karikira skozi mutacijo njihovih osebnih imen. Tudi sam sem si to privoščil, na RŠu, očitno malo manj svobodni frekvenci. Medtem ko to v Mladini nedvomno odobravaš, se verjetno nasmeješ, prav tako tvoji kolegi, pa si se tukaj razjaril in pričel groziti s sankcijami. Dvojni standardi.

TL-DR: Rolanje po sceni v Mladini NI rasistično trolanje!

Hvala za izčrpen komentar.

Glede prvega dela se strinjam. Neracionalno je zavračati dejstva. Če statistike kažejo, da je neka deviacija izraziteje prisotna pri določeni skupini, lahko to obenem služi kot izhodišče za analizo vzrokov te deviacije. Žal pa večina ljudi statistike ne vidi na takšen način, saj jim predstavlja moment zaključka analize in utrditve njihovih agresivnih sentimentov. To pa je neracionalno. Zares racionalno je upoštevati statistiko in poskušati ugotoviti razloge zanjo. V enem primeru je prisotnost statistike smotrna, v drugem pač ne.

Rasizem drugega; verjetno je rasizem prisoten pri vseh skupinah. Sam pojem rasizma drugega pa predpostavlja rasistično obravnavo tega rasizma. Tako politično korektna, ki ga zataji, kot eksplicitno rasistična, ki v odnosu do njega zataji lastnega. Treba je predvsem delati na nekem na kritiki statusa drugega kot takega; na ta način se nam bodo lahko bolj produktivno razkrivali pojavi posameznih rasizmov in potem rasizma kot takega. Goyim sicer ne pomeni govedo, temveč "ljudstva", in v osnovi ni pejorativen, kolikor vem. Kufr pomeni nevernik in je.

Kar se tiče imen, se pa ne strinjam. Seveda je preoblikovanje imen lahko zanimiv satirični postopek, vendar se ponavadi uporablja tako, da pokaže na neko osebnostno lastnost njenega nosilca, ti pa si ga uporabljal tako, da si kazal na nekaj drugega, namreč neko pripadnost; v prvem primeru ostajamo na terenu nekega pravičnega sojenja, saj se lahko nekdo očitka o slabih lastnostih na koncu ubrani, v drugem primeru pa se ne more ubraniti, ker mu je preko skupine, od zunaj, pripisano neko bistvo. Če satira ni pravična, pa po mojem opažanju tudi izgubi humorni učinek.

Rolanja na sceni sicer ne spremljam.

Nerazumevanje ali izkrivljanje podatkov pri določeni skupini ne sme biti argument, da se statistike z določenimi predznaki ne opravlja. Saj ni njen namen stereotipizacija ali označevanje, temveč analiza pojava in posledičen ukrep. Pri nas se tega ne upošteva in se pojave, čeprav jasno negativne v specifičnih etničnih in socialnih skupinah kratkomalo ignorira in pometa pod preprogo. Potlačenje, ki vodi v katastrofo.

Poenostavljeno, ljudem je inherentna nezaupljivost do drugega in njegova stereotipizacija. Tega ne boš nikakor odpravil, gre z roko v roki z razlikami med nami in zavoljo tega vodi v ironični položaj diskriminacije zavoljo bogastva razlik. Glede 'goy', ja imaš prav, tudi 'narod', a vendar so tudi drugi izrazito pejorativni pomeni ... kolikor vem 'k-f-r' pomeni tudi 'sejalec', kar nomadu gotovo ni moglo pomeniti nekaj odličnega.

Dejansko nisem mislil kazati nobene "pripadnosti", temveč se zgolj norčevati, kot se koneckoncev norčujem iz svojega nicka ... menim, da nič od tega ni jemati tako resno, temveč s ščepcem soli. Pravičnost satire? kdo bo sodil? Charlie Hebdo? ... Vse je dovoljeno. Če ti veš kaj si, zakaj bi bila kakršnakoli humorna, satirična, cinična ali karkoli oznaka pomembna? Tabujev ni.

Rolanje po sceni je odlično. Priporočam, sproščujoče.

Se strinjam. Je pa verjetno treba podatke dostavljati tja, kjer bodo imeli analitični potencial, ne pa kjer imajo predvsem potencial, da netijo rasizem. Žal pa trenutno tudi intelektualni razred (pri nas praktično v celoti) upošteva te tabuje, saj je večinoma tudi odvisen od menedžeriranja z manjšinami na simbolni in ekonomski ravni; Drugi je nekaterim tekmec na trgu delovne sile, intelektualcem in srednjemu razredu pa vroče blago.

K-f-r, ja, iz tega korena je izpeljan Kafir, in zanimiva etimologija.

Kar se tiče imena, naj potujim: si zamišljaš, da bi se v Mladini norčevali iz nekega muslimanskega imena tako, da bi mu pripisovali teroristične konotacije. Dvomim, verjetno bi bil škandal. Sicer nimam veliko proti temu med prijatelji in se do neke mere tudi rad zafrkavam iz tega, vendar je treba upoštevat, da dobi popolnoma drugačne konotacije v javnem prostoru, ko gre za polemiko. Poleg tega upoštevaj tudi, da sem jaz manjšina, imam slabe življenjske izkušnje s tem, obenem pa so muslimani v trenutni ideološki kosntelaciji precej ogrožena skupina. Verjetno leta 36 (analogije vedno šepajo, kot je rekel Lenin, hehe) tudi ni ravno dober joke zafrkavat Juda z bankirskimi konotacijami. Mislim, da nisi ravnal prav.

Kot priloga mojemu tekstu še komentarji pod to novico:

http://www.rtvslo.si/svet/homofobno-raziskovalno-novinarstvo-daily-beast...

- "Fake politična korektnost."

- "Joj kako smo ogorčeni!

NOT.

To je pač svobodno raziskovalno novinarstvo.

Kot so napisali predhosniki: prodani mediji namerno hočete delati fake politično korektnost."

- "Politična korektnost in feminizem uničujeta svobodo misli in obstoja."

- "danes je že itak vsak homofob, fašist al pa rasist."

"Drugi" je vedno kapital. Sodeč po mnenjih nemških sociologov, trenutni "drugi" ne predstavlja nobene konkurence nemškemu delavcu ... v norem tvistu pa predstavlja "Poljak" hudo konkurenco "Britancu"; kako nor svet a ne.

Dejansko si predstavljam. Tako kot si predstavljam karikaturo Mohameda z bombo namest turbana in se zasmejim pošteno ter rečem ok. Naša preteklost pozna množico lomljen sakrosantnega, nazoren primer iz 16. stoletja:
http://www.2dbild.ch/apokalypse/haupt6/bilder/01_karikaturen_antichrist.gif

A se je kdo oziral na "čustva" najmočnejšega človeka krščanstva? Ne. A je koga brigalo koliko ljudi ožali? Ne. A je bil marsikdo razburjen? Ja, prav. In sedaj bo, v letu 2016, tabu narisat po besedah Ataturka nekega "beduinskega pedofila" z bombo na glavi? Ne! Glasni ne. A bo zdaj problem se šalit iz imena nekega muslimana, zato ker je musliman? Fuck him. Vse je dovoljeno. Manj pravil manj bogov.

"so muslimani v trenutni ideološki kosntelaciji precej ogrožena skupina" zveni kot zgodnji krščanski očetje; ubogi kristjani zatirani po groznih poganih, le da so v triumfu nekaj stoletij pozneje požgali aleksandrijsko knjižnico ... med mojim obiskom v Rimu so nad ruševinami foruma in le dva kilometra stran od katedrale sv. Petra imeli egipčanski muslimani živeči v Italiji protest proti vojaški diktaturi in v podporo Bratovščini. Vidim le samo-ogrožanje. ... predolga tema, bla bla.

"ni ravno dober joke zafrkavat Juda z bankirskimi konotacijami." Ja gotovo ni dovoljeno ponoviti dejstvo, da se Lloyd Blankfein, Bernie Madoff, Ben Bernanke, Paul Volcker, Alan Greenspan (in takorekoč celotna submortgage ekipa) javno deklarirajo kot Judje. Ampak naredit kakršenkoli logičen zaključek iz tega pa je strogo prepovedano!! Anti-<vstavi>; <vstavi>-izem! ... saj, ne pozabimo, Jamie Dimon je grškega porekla.

Sori, meni je to bullshit. Glede neartikuliranih kretenov na rtvslo ipd. ki nimajo pojma o čem govorijo pa ja, Cartman-Tourettova karta ftw!

bla bla bla
bla bla bla

dolgočasno, prozorno, samo namembno napihljivo, nato predrto
kaj za vraga potrebujejo nekateri to naivno drkačenje o rasizmu miljonkrat premleta tema
in mngokotna nestrpnost tako rasistov kot kvazi anti rasistov ..fff

@ NB: ne razumem, kaj si napisal/a.

Kva, a zdaj, ko sem se lotil odgovarjanja, bodo žaljivke, opravljanje itd. nadomestili medmeti, laježi, priklicovanje dežja in ostale neartikuliranosti?

nerazumevanje me ne preseneča... odgovor na neko mimobežno mnenje je zame enako trapast kot celoten tekst o ..., ker nisem nikjer lajal, niti deževal,niti pošiljal dimnih signalov, še manj opravljal-koga, kaj? se ponovno igračkam z besedami ...žali te nič, če pa si poln sebe in se imaš za "ohoho" intelektualca, si pač užaljen... mnenje mimogrede o nekem zame nakladanju v prazno, sem napisal, ker sem se dolgočasil ... enako kot bla bla bla.. zmanjšaj svojo senco in morda boš manj nestrpen...

nbt: še vedno ne razumem. 

Pomen razbiram iz posameznih drobcev. V obeh primerih je očitno problem, da se imam za "ohoho intelektualca" (v prvem komentarju si pisal nekaj o napihovanju). Na kateri del v tekstu se to nanaša, je to kje napisano? In kakšen pomen ima to za tekst, če je resnično zunaj teksta?

"Manjšanje sence" in "užaljenost" - kje si razbral, da sem užaljen? In tudi, če sem - kako se to nanaša na tekst in razpravljanje? Senca - če prav razumem - to mi ti daješ, s komentiranjem, ki se ne nanaša na tekst. Tekst ne omenja mene. Ti omenjaš mene. Torej si metaforično ti moja senca.

Meni bi bilo všeč, če bi pokazal, zakaj je tekst nakladanje na podlagi teksta, ne na podlagi tistega, česar v njem ni.

ma niti metaforično niti drugače nisem tvoja senca, za to ni nobenega argumenta in ta trditev je zapletanje v brezvezje ... za kaj se imaš je meni vseeno, irelevantno je in je tvoj problem( gotovo je problem...) v tekstu si za sporočilo, ki ga lahko strneš v en stavek porabil koliko besed in taka teža izziva reakcije... vedno so ljudje ki bi razpravljali o oslovi senci in jo merili... le zakaj s tem dokazano ne dosežeš nobene vrednosti... s tako poplava besed in kvazi modrovanj potuješ kot prah v prah in tvoriš le kulise , kar verjetno ni namen modrokovanja...z veseljem bi bral tudi žalitve na svoj račun, toda v njih naj bi bilo vsaj malo iskrivosti in besedne umetnosti, če zmoreš navali...tako pa naj veter odnese prah in naj se okostja posušijo v puščavi zlorabe uma...

Gremo korak za korakom.

Senco mi delaš ti, zato, ker govoriš o meni, ko komentiraš tekst, v katerem jaz nisem omenjen. 

Ker komentiraš mene, ne da bi jaz sebe omenil, sem jaz (in s tem to, kaj jaz mislim o sebi) tvoj problem.

Če misliš, da lahko sporočilo strnem v manj besed, mi priporočaj kako, in če bo predlagani postopek zame ustrezen, ga bom prihodnjič tudi uporabil.

Reakcije so zaenkrat samo tvoje (in od Roka).

Ne modrujem (ali modrokujem), nasprotujem modrosti pri tovrstnih vprašanjih, tako, da tudi ne more biti kvazimodrovanja.

Ne čutim potrebe po tem, da bi te žalil.

Če imaš torej kakšen predlog o tem, kako bi lahko v manj besedah povedal zgornjo poanto, kar je edini moment, ki se nanaša na tekst, ali če imaš kakšno drugo vsebinsko ali formalno pripombo o tekstu, napiši, drugače končujem ta pogovor.

Lp

ponovno tona praznih besed zbogom ni ti pomoči

Kakšna tona praznih besed? Vse sem ti razložil korak za korakom, po pravilih sklepanja, brez stilskih dodakov, da bi bilo kar najbolj jasno. Ti in nekateri me boste obtožili nejasnosti, zgoščenosti, redudantnosti pa če napišem nakupovalni seznam, pravilno rešeno enačbo ali literarno kritiko. Lol.

Uživaj.

prazno govoričenje, vsi koraki in razlage so odveč... ponovno počneš kot vse kar je zaverovano vase, zahtevaš prvo zadnjo edino in seveda pravilno zase... veš obstaja mnogo mnenjin vsa so bolj ali manj neznatna in nepomembna..
predvsem nobeno ni absolutno... tvoja npr so svetlobna leta daleč od tega ...

Hm, če nobeno mnenje ni absolutno. A je lahko posamično svetlobna leta daleč od tega ali so preprosto vsa takšna? Sori, off-topic. Ali pa ne.

Nekateri se zgubljajo v čisto metafizičnih zankah. Da nobeno mnenje ni absolutno je mogoče izreči le s pozicije, ki se sama postavlja kot absolutna in torej izvzema iz tega, da je zgolj mnenje. Zato se navadno odpor proti resnici ali pa vsaj neki argumentaciji, kadar zatrjuje relativizem in pluralizem enakovrednih mnenj, nujno izteče v tiranijo in absolutnost lastnih trditev, čeprav trdi, da se proti temu bori. Na ravni govora se tako blebetanje navadno zaplete v krog, kjer ga je najbolje kar pustiti. Na ravni ideologije pa se tako protislovje le še besno prenaša na druge, ki jih mora zato unevati. Zato imajo taki postmoderneži vedno problem, da vidijo fašiste in totalitarce ves čas okoli sebe in nikoli jih ne bojo mogli povsem iztrebiti, borba poti totalitarizmu je pač neskončna naloga.

toni to kar pišeš je zame masturbacija o tem ni dvoma-in to slaba. Neinventivno naloženo ...postmoderneži in absolutno je bedarija, predvsem tu ni nobene vzročne zveze z mojim besedičenjem , ti jo sicer lahko ustvariš in jo kar imej, toda tudi v relativnosti boš težko dobil potrditev take teze, morda te podpre kak podoben miselno pomanjšan blebetav primerek ki se skriva za neko kvazi ... nimaš pojma o meni, celo kar sem napisal nikakor ne razumeš, ali pa se samo sprenevedaš in se morda samozadovoljuješ " na nekaj in pišeš v tri krasne ... ko mi je dolgčas zelo rad lovim muhe prave in tudi take napisane na točno tvoj zgornji meni mušje zatežen način...
...če pa obvladuješ vesolje, poznaš svoj izvor, svojo lastno pojavnost potem pa kar nakladaj o absolutnem... o vsem ne veš zagotovo nič, človek spoznaj samega sebe, ni bilo le fraza in leporečje...ti se morda raje skrivaš za bla bla filozofijo in štancaš nekaj kar je neprebavljivo in predstavlja zlorabo možganov...lepo se imej

...

muanis ,ker imaš pravo ime in ne vzdevka ti želim vse dobro,oziroma, da se ti zgodi kar ustreza tvojemu stanju...
ps.včasih je prav, da se kdo obregne ob kritika, da ta ...

NBT pa ti ne razumeš, ker nisi na njegovem nivoju..........

globoko ni kaj...če ni ironija je glede na že povedano ta odziv bedast in ne razumeš niti na ravni devetletke...je pa res da nisem na nj . nivoju, ker ga presegam in očitno tudi tvojega, zato zlahka razumem, pa kaj eni smo geniji....vse to je ena krožeča 0

globoko ni kaj...če ni ironija je glede na že povedano ta odziv bedast in ne razumeš niti na ravni devetletke...je pa res da nisem na nj . nivoju, ker ga presegam in očitno tudi tvojega, zato zlahka razumem, pa kaj eni smo geniji....vse to je ena krožeča 0

glasovanje:

ker koment sekšn je najbolj neumen:

- Radio Študent
- MMC
- Reporter

jaz glasujem za RŠ, ker na mmcju in reporterju nimaš falk analhota in muanisovih bojev z mlini na veter.

muanis, a lahko prosim greš enkrat na kavo s svojimi oboževalci? ne dvomim, da veste identitete drug drugega, zakaj morate smetit komentarske sekcije?

RŠ, hands down

Ne smetim, dosledno odgovarjam. Mislim, da so brez mojih komentarjev v sekciji skoraj same smeti.

Ne poznam identitete komentatorjev, tudi zame je problem mešanje javnega in zasebnega na ta način. Kar ravno pocnes, ko me nagovarjas z osebnim imenom, anonimen.

Absurdnost ni na moji strani, ampak na tvoji; po tej logiki je smetenje vsako komentiranje, ampak obstoj komentiranja zagovarjas, njegovo cistost. Cant win with this one. Mlini na veter, ja.

Lp

Še predno prebral zgornji predlog ankete sem pomislil na MMC (Reporter dountnou & dountmis).
Osnovna diferenca je v številu postov (in s tem povezanim elitizmom) in v tem, da je tu treba vklopiti nekaj več možganskega RAM-a.
Podobnost pa, da se večina komentatorjev odmika od besedila in da drkajo vsak na svoje fantazme.
Zaradi kravžljanja materije pod lasmi pa mi je nekoliko bolj udobno tu.

prebral besedilo. ste za ali proti politični korektnosti? če je odgovor "odvisno od situacije", samo drkate kurac. avtor se pa ni opredelil do teme. oprostite, sem samo naravoslovec. besede tipa diskurz so meta.

Zmaga.

pravzaprav grk ni kaj dosti mešal, imaš pač svoje pravo ime, verjetno prostovoljno, če te zlorabljajo zadevo prijavi mlinom na veter....
morda uporabljaš kdaj tudi vzdevek koga briga... no to da misliš da so razen tvojih mnogostranskih doslednosti ostalo smeti ne potrebuje komentarja....
kaj. če bi bilo kar tako, da ti napišeš in komentiraš orda eno z levo roko drugo kar z nogo po izbiri...
ostali pa se čudijo tvoji doslednosti, seveda mline na veter poganja zadah

@ vaše ime: "(dosledno s tem pa mislim, da bi morale biti deležne cenzure tudi politično korektne izjave)."

@ nbt itd.: poišči si drugo fiksacijo.

lp

nimam fiksacije...

ta izjava je omejena- če nekomu rečeš poišči drugo fiksacijo bo to izzvalo v 99,999 obratno morda pa si to želiš... ooo

Zadnja epizoda South Parka; k zgornji poanti s svojo znano zmožnostjo stalne refleksije prihaja tudi serija. V zadnji epizodi se izkaže, potem, ko PC Principle noče sankcionirati Buttersovega gibanja kazanja penisov in moškega ponosa (analogija je jasna), da v okrilje politične korektnosti sodi tudi prepoved sankcioniranja rasističnih neumnosti.

Komentiraj

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • [[nid:123]] - Insert a node content
  • Samodejen prelom odstavkov in vrstic.
  • Spletni in e-mail naslovi bodo samodejno pretvorjeni v povezavo.

Z objavo komentarja potrjujete, da se strinjate s pravili komentiranja.

randomness