Literarni incest | Page 2 | Radio Študent
prepihovanje skoz Jesihov opus, Soneti, Soneti drugi etc.
 / 2. 10. 2017
Ajda Bračič - Unheimlich
 / 4. 9. 2017
Aleksij Pregarc - Moja pot do tebe, Maribor, 1982
 / 5. 6. 2017
Bojan Semdak - Tisto, Litera 2012
 / 1. 5. 2017
Rade Krstić - Antigona, DZS, 1988
 / 3. 4. 2017
Mojca Seliškar - Prah in Jagode, Celovška Mohorjeva, 1992
 / 6. 3. 2017
incestiranje po knjigi Bojana Novaka
 / 6. 2. 2017
S Pesmimi Vanje Strle
 / 2. 1. 2017
Subscribe to