Utopije, tretjič: utopični um

Oddaja
8. 3. 2021 - 20.30

 

Pozdravljeni v zadnjem delu trilogije o utopičnih Tipologijah, kjer smo vam do sedaj predstavljali behavioristične ruralne in urbane utopije. Prva je bila ruralna utopija Walden II, druga pa urbana - Walden 7. In ravno v drugem delu, prejšnji teden, ko smo obravnavali dosežke biroja Taller de Arquitectura, je pozorno uho lahko ujelo, da je pri gradnji projekta Walden 7 sodelovala tudi soustanoviteljica biroja Anna Bofill. Oseba, ki je za razliko od svojega brata Ricarda, ki se ga zgodovina spominja kot idejnega vodjo projekta, imela diplomo iz arhitekture. Biro Taller je v zgodnjih letih vsekakor začel predvsem s stanovanjskimi projekti, ki so se na rast mest ­odzivali z močno družbeno zavestjo in trdnim prepričanjem, da so potrebni novi, a še vedno dostopni načini življenja. Anna Bofill je takrat preučevala teorijo verjetnosti pod mentorstvom matematika Eduarda Boneta, ki jo je spodbudil k delu z geometrijskimi kompozicijami. Leta 1975, deset let po tem, ko je Anna Bofill v okviru študija začela raziskovati teorijo oblik, je biro dokončal projekt Walden 7. Idejo Waldna 7 in posameznika kot osnovne enote sobivanja je biro lahko realiziral ravno zaradi njenega modularnega stanovanjskega sistema.

Čudesna arhitektura Walden 7
 / 1. 3. 2021

TEORIJA OBLIK

 

Delo arhitektke in skladateljice Anne Bofill Levi je primer uporabe matematike za načrtovanje ali zasnovo projekta tako v arhitekturi kot v glasbi. Njena teorija je obljubljala svež pristop k arhitekturi in poseben način organiziranja prostorov, ki bi omogočili drugačne življenjske sloge ter nove družbene odnose in strukture. Tallerjevi vsestranskosti pri ustvarjanju oblik se je približala predvsem modularna metoda združevanja. Z vsakim projektom so modularni postopek združevanja in njegovi zakoni sestave postajali bolj izpopolnjeni, moduli enostavnejši in predlogi bolj sistematizirani. V zgradbi Walden 7, ki je morda predstavljala vrhunec dosežkov biroja, je v tem obdobju kot osnova strukture uporabljena - kocka. Stanovanja so sestavljena iz ponovitev na temo oziroma - ponavljanja in razlike. Različne izometrije modula pa ustvarjajo različne prostore stanovanj. Čeprav bi lahko Anna Bofill k tej raziskavi pristopila iz drugih smeri, je kot orodje za ustvarjanje oblik uporabila matematiko in njene zakone.

Arhitekturni prostor je, da bi lahko sistematično manipulirala z okolico, asimilirala v geometrijski prostor. Generativni geometrijski zakoni uravnavajo izometrije, torej premike, ki predmetu ne spremenijo oblike ali velikosti, temveč le položaj v prostoru. Dimenzije se ne spremenijo, postopek transformativne izometrije pa je mogoče ustrezno prilagoditi gradbenim zahtevam. Izometrične transformacije vključujejo na primer zasuke ali simetrije. Uporaba izometrij je ključna za sestavljanje enot ali modulov.

Module lahko razumemo kot sisteme, ki omogočajo identifikacijo skupine z uporabo enega od njenih delov kot mere. V bistvu moduli zagotavljajo element in opisujejo obseg vsakega elementa. Modul je neka vrste prikaz njegove velikosti ali majhnosti. Kot primer tega lahko štejemo tatami, ki v japonski kulturi prepoznaven vsakdanji predmet pretvori v mersko enoto in olajša razumevanje abstraktnega koncepta, na primer razmerja ali velikosti. Drugi primer je človeško telo, ki sta ga tako Leonardo da Vinci kot Le Corbusier uporabila kot referenco za merilo in razmerje. V teoriji oblik se prednost modula kaže v tem, da zagotavlja bolj sistematiziran gradbeni proces. Ko pa se konfiguracija modulov sestavi v enoto, lahko modul postane del bolj zapletene strukture. Te strukture je Bofill v svoji znanstveni tezi opredelila kot telesa. Možnih konfiguracij je veliko in pomembno je poudariti odnose med telesi in njihovo uporabo. Telesa lahko imajo obliko X, L, U in podobno.

 

Da bi razumeli razloge, zaradi katerih je Anna Bofill ustvarila svojo teorijo oblik in soustanovila biro, se moramo ozreti v preteklost. Modernistično gibanje v urbanizmu se je začelo z ustanovitvijo združenja CIAM, konkretneje po njegovem četrtem kongresu leta 1933. Na kongresnem srečanju je nastala tako imenovana Atenska listina, ki je postala vzor novih urbanističnih zasnov. Ta nova perspektiva je vključevala določanje namenskih območij in dejavnosti, ki naj bi tam potekale, da bi se “preprečile težave v skupnosti”. Kritike listine so bile močne: njena domnevna univerzalnost je prikrivala zelo ozek pogled na arhitekturo in načrtovanje, ki je podpisnike preveč omejeval. V primeru gradnje mesta Brazilija je bilo to najbolj očitno: medtem ko so smernice vključevale prostorsko načrtovanje in zelene površine, je bila ta adaptirana urbana utopija že ob otvoritvi označena za kafkovsko nočno moro z orwellovskim okoljem. Primer Brazilije je čez čas tudi potrdil, da se utopične sanje ne morejo uresničiti, če se družba ne reorganizira ali korenito spremeni. A še preden so se pomanjkljivosti Atenske listine pokazale v Braziliji, so obstajale teorije, ki so opozarjale na zapletenost urbanih problemov. Znotraj modernističnega gibanja je arhitekturni kritik Lewis Mumford vedno trdil, da so številne dejavnosti, vključno s kulturo, prebivalci in družbenimi odnosi, izpuščene iz opredelitev, ki jih je Atenska listina ponujala.

 

V času, ko je bila Anna Bofill del biroja, je ekipo zanimal še en pomemben dejavnik urbanističnega načrtovanja, ki je tudi ključni del sodobne kulture: javni prostor. Vrednost javnih prostorov narašča, ko se spreminjajo, ker so pomembni za oskrbo različnih vrst ljudi in dejavnosti v različnih časih in pogojih. Zasebniki lahko spremenijo svoj prostor, kot se jim zdi primerno. Javni prostori pa se morajo odzvati na številne različne potrebe in si ne morejo privoščiti specializacije, saj je njihova osnovna funkcija zadovoljevanje potreb celotnega prebivalstva.

Geograf in urbanist Jordi Borja je v ospredje postavljal omogočanje mešanja ljudi. Vsak element, ki v javnem prostoru opravlja več funkcij, je tako več vreden kot tisti, ki je namenjen zgolj določenemu tipu prebivalcev. Možnosti, ki jih ponuja teorija oblik, zato niso omejene na zasebne interese, temveč so odprte tudi za javne prostore. V tem smislu se koncept kompaktnega mesta pojavlja kot alternativa difuznemu modelu Atenske listine: biro Taller in Ana Boffil sta favorizirala bližino namesto specializacije. Arhitekturna enota, ki jo je smiselno primerjati s konceptom kompaktnega mesta, je tradicionalna arabska mestna četrt - “kasba”. Njej kompatibilna samozadostna funkcionalna enota pa je, na primer, namerna agrikulturno-družbena skupnost z imenom “kibuc”. In v tem je ključ. Na tej točki se modul kot matematično-arhitekturni element uveljavi kot generator odprtih prostorov za kolektivne dejavnosti. Urbanistično načrtovanje, matematika in arhitektura se povežejo z urbano resničnostjo v modulu kompaktnega mesta prek svoje večnamenskosti in družbenih odnosov, ki so v osnovi vsega. Matematiko lahko razumemo kot objektivno resnico, ki ni vpletena v družbene razmere in okolje. Nekatere statistike, druga vrsta matematike, imajo družbeno vlogo reflektiranja neke resničnosti ter predstavljanja dokazanih dejstev brez podajanja moralnih sodb. Kako si jih razlagamo in kako naj bi se nanje odzvali, je drugo vprašanje. V teoriji oblik Anne Bofill in aplikaciji teorije v projektih biroja lahko vidimo jasen primer tega, kako lahko matematiko in njene notranje zakone uporabimo kot intelektualno igro. Ta igra se skuša izogniti naključnosti in se drži metodologije z namenom, da bi usmerjala urbani napredek.

 

V prvih desetih letih se je biro ukvarjal s številnimi alternativami za reševanje stanovanjskega problema v Španiji. Te alternative so podedovale odredbe Atenske listine, ki so se osredotočale na stanovanjske bloke in poceni stolpe po vzoru mesta v Le Corbusierovi Ville Radieuse. Ta model so mestne oblasti po drugi svetovni vojni uporabljale za stavbe, postavljene v delavskih conah številnih mest po celi Evropi. Vendar je biro to vizijo listine zavračal. Listina je bila mednarodna rešitev, ki je ustvarila enako brezosebno okolje, kjer koli je bila uporabljena. Načrti, ki so nastajali po vzorih listine, niso upoštevali življenj prebivalcev ali "genius loci".

 

Poleg modula je teorija oblik odprla tudi vprašanje združevanja. Združevanje v skupine se je pojavilo v obliki sistemov kolektivnih stanovanj. V začetnih projektih biroja so se ti sistemi lahko odzivali na nujne potrebe, upoštevajoč osnovno pravico do dostopnih in primernih stanovanj. Združevanje za razliko od izolacije poudarja očitno protislovje skupnega življenja. Ljudje so želeli živeti skupaj v mestih ter hkrati ohranjati svojo identiteto in zasebnost, teorija oblik pa jim je predlagala številne različne načine, kako to doseči. Izmed vseh projektov biroja Taller je to še posebej razvidno v Waldnu 7.

 

OH, ANNA

 

A spomnimo, ko je ime Bofill omenjeno v arhitekturnem kontekstu, običajno ni povezano z Anno, temveč z njenim bratom Ricardom. Vendar je Anna tista, ki združuje arhitekturno ozadje z močno težnjo k interdisciplinarnemu sodelovanju.

O Anni se ne govori veliko in mnogi se sploh ne zavedajo njenega obstoja - zgodba, stara skoraj kot čas sam. Zato se še enkrat vrnimo nazaj v preteklost: Ricardo in Anna Bofill sta od otroštva živela z očetovo arhitekturo in materino strastjo do umetnosti in glasbe. Ricardo, ki je sledil očetovim stopinjam in se odločil za študij arhitekture, je vstopil v šolo za arhitekturo v Barceloni, a so ga kmalu zatem izključili zaradi političnega delovanja in odšel je v Švico, da bi tam nadaljeval študij. Anna, ki je bila v svojih zgodnjih letih strastno zaljubljena v glasbo, je po koncu šolanja nameravala oditi v Italijo, saj Španija pod Francovim režimom ni bila najboljši kraj na svetu za umetnost. Njena ambicija se ni izpolnila, kajti ko je njen starejši brat umrl, Ricardo pa je študiral v Ženevi - je nekdo moral ostati v Barceloni z materjo. Takrat, leta 1962, je začela študirati arhitekturo. Bila je 28. ženska, ki je diplomirala na fakulteti za arhitekturo v Barceloni. Študij je zaključila leta 1972, ravno na vrhuncu tretjega vala feminizma. V poznejšem intervjuju je izjavila: “Zdelo se je, da je arhitekturna disciplina najbolj podobna glasbi. Mnogo različnih možnosti mi je šlo po glavi ... zanimalo me je toliko različnih stvari in še danes me zanima vse, kar je povezano s svetom znanosti in raziskav.” Poleg dela za biro, doktorata, projekta Walden 7 in železniške postaje Plaza Cataluña je postala tudi skladateljica. A najprej o arhitekturi, njeni karieri in obdobjih njenega ustvarjanja.

 

Zaradi seksističnega zgodovinopisja arhitekture so bili njeni prispevki in projekti v sklopu dela za biro nevidni, kot glavni avtor pa je tudi dandanes naveden njen brat Ricardo Bofill. Že na splošno: četudi je v biroju delovalo veliko število ljudi, težko najdemo imena žensk, ki so sodelovale pri projektih. Poročila o delu biroja so vedno skušala izpostaviti junaka, kapitana, ne da bi razumela in priznala, da je šlo za kolektivno izkušnjo. Anni Bofill so izkušnje omogočile, da je videla omejitve biroja: njeni modeli niso bili sprejemljivi v studiu, ki se je že mednarodno uveljavil ter postal manj eksperimentalen, in v katerem je bil največji poudarek ‒ v nasprotju z vsem, za kar so se na začetku zavzemali - na individualnem avtorstvu.

 

Leta 1982 je zapustila biro ter se hkrati ločila in tako začela svoje drugo ustvarjalno obdobje, v katerem se je zavzela za vizijo, ki temelji na feminizmu in ženski izkušnji mesta ter arhitekture. Je nesporna vodilna feministka v arhitekturi, izvedla je številne projekte. Na področju urbanističnega načrtovanja je soustvarila eno izmed najvplivnejših publikacij Libro blanco: Ženske in mesto ali Vodnik po urbanem načrtovanju. Vključevanje vidika spola v načrtovanje mesta se je večkrat izkazalo za težavno. Ta položaj je bil še težji za tiste ženske, ki so imele otroke, za katere je treba skrbeti, v njenem primeru - dve hčerki. A vendar je njeno drugo obdobje po njenih besedah njen največji prispevek in ji daje največ razlogov za ponos.

Čeprav se je odločila za študij arhitekture in se odpovedala ideji o študiju glasbe v Italiji, glasbe ni popolnoma opustila. Ustvarjalni proces, ki se ga je posluževala v svojih glasbenih skladbah, je bil praktično enak tistemu, ki ga je uporabljala v svojih arhitekturnih in urbanih skladbah. Medtem ko je bila potopljena v projekt Walden 7, je zložila tudi svojo prvo glasbeno skladbo - Esclat. Kar bo zaokrožilo njen prispevek k teoriji, arhitekturi in glasbi, je ravno mešanje teorije s prakso in povezovanje arhitekturne discipline z glasbo. Tako je Bofill v prvem in petem delu skladbe Esclat uporabila enak geometrijski pristop kot pri Waldnu 7, ki temelji na izometrijah in algoritmih. Ne samo to, razmerje med toni in ritmom sledi teoriji verjetnosti in algoritmični metodi Monte Carlo. Za vse zainteresirane je podala razlago matematične osnove svojih glasbenih skladb v svojem članku za drugo Schellingovo konferenco o umetnosti in humanistiki v Münchnu leta 2009. Anna Bofill je še vedno skladateljica, članica Zveze žensk v glasbi in Katalonske skladateljske asociacije, sodeluje pa tudi pri projektih, ki se nanašajo na ženske v glasbi.

 

IZOSTALE IZ HEGEMONISTIČNEGA ZGODOVINOPISJA

 

Da bi razumeli genij Anne Bofill, se moramo osredotočiti na politične pogoje njenega delovanja. V poznih 60-ih se je Španija, podobno kot danes, soočala s stanovanjsko krizo. Takrat je zaradi množičnega priseljevanja v večja španska mesta v urbanih območjih primanjkovalo stanovanj. Takoj po državljanski vojni so bili razveljavljeni najbolj napredni zakoni, ki jih je sprejela republika in ki so zagotavljali enakost med spoloma. Ženske niso mogle postati sodnice ali pričati na sodišču. Niso mogle postati univerzitetne profesorice. Sistem je zahteval predanost tradicionalni vlogi ženske v družbi - biti ljubeča hči in sestra staršem in bratom, biti zvesta žena svojemu možu in prebivati z družino. Uradna propaganda je vlogo žensk omejila na družinsko varstvo in materinstvo. Njihove zadeve in ekonomski del življenja so vodili njihovi očetje in možje. Do sedemdesetih let ženske niso mogle odpreti bančnega računa, ne da bi ga skupaj z njimi podpisala oče ali mož.

 

Biti arhitektka ni bila opcija. Arhitektke so bile večinoma izbrisane, če pa so bile poimenovane, je bila njihova vloga podrejena drugim, četudi so bile del kolektivov. Tako imamo namesto arhitektke - risalko, sekundarno sodelavko, inspiracijo ali muzo. Izključevanje žensk se je odvijalo glede na funkcije, ki so jim jih zgodovinarji dodelili pri opravljanju poklica. Hecno ‒ čeprav je kraljevi odlok že leta 1810 vzpostavil enakost žensk in moških pri vstopu na univerzo, so morale ženske čakati čisto predolgo. Leta 1962 je Univerza v Barceloni prvič podelila prvostopenjsko diplomo iz arhitekture ženski. Tovrstno prebujenje univerze je pomenilo tudi politično prebujenje družbe. Politizacija šole je bila odziv na družbeno-politične spremembe, do katerih je prišlo maja 1968 v Franciji, pa tudi na notranjo politiko, ki je povzročila val stavk in protestno zaprtje šol.

Devetega marca 1966 je v kapucinskem samostanu v Barceloni potekal študentski sestanek z namenom ustanovitve Demokratične študentske zveze Univerze v Barceloni. Zbralo se je 450 ljudi. Ko so jih možje v modrem prišli popisat, niso želeli razkriti svojih identitet, policiste pa so preusmerili k menihom, ki so jih nato vljudno odslovili. Toda na 11. dan je kljub poskusom posredovanja verske skupnosti diktatura odredila odstranitev in identifikacijo moških študentov. To ni bilo mesto za ženske, kajti te niso bile prepoznane kot "revolucionarne" ali politično vpletene. S tem so se sicer po eni strani rešile policije, ampak po drugi to pomeni, da jim ni bila priznana politična pravica do sodelovanja. Torej, če je prva generacija žensk, ki je diplomirala na barcelonski šoli za arhitekturo, morala počakati do leta 1964, pa je do leta 1975 diplomiralo že 73 študentk. Poleg tega sta bila za družbeno-politične spremembe pomembna feministični in okoljski aktivizem. Feministične organizacije so začele prodirati v družbo šele v zadnjem desetletju Francovega režima, leta 1975 pa so se formalno uveljavile. Ta proces je potekal ravno prek okrožnih in sosedskih združenj ter asociacij v podjetjih in na univerzah.

 

Decembra 1975 so feministične skupine v Madridu organizirale "Prve dneve osvoboditve žensk", marca naslednje leto pa so v Barceloni praznovali "dneve katalonskih žensk". Dogodka v Barceloni se je udeležilo tri tisoč ljudi iz celotne Španije: prišlo je več kot 19 sosedskih gibanj, na ducate različnih združenj in ženskih delegacij. Eno izmed devetih predstavljenih poročil v okviru sektorskih pogovorov je bilo poimenovano "Ženske in soseske". Razpravljali in razkrivali so obstoječe odnose med ženskami in njihovim lokalnim okoljem, kajti to je kraj vsakdanjega življenja. Poročilo „Ženske in soseske” se je lotilo dveh pomembnih vprašanj: slabih življenjskih razmer, ki v soseskah najbolj prizadenejo ženske, in problema izključenosti ljudi iz javnega političnega življenja. Na tej točki se spomnimo tehnologije urejanja življenja z behaviorističnimi tehnikami: kot dokazuje zgornje, je politična rešitev očitno veliko bolj smiselna od psiholoških tehnik, pri katerih so udeleženci od začetka v hierarhičnem položaju. Leta 1980 so v Barceloni praznovali neodvisne feministične dneve. V okviru dogodka je Anna Bofill Levi predavala o temi "Ženske in arhitektura" ter prikazala drugačno žensko stališče do urbanega okolja, ki razkriva odnose med patriarhalnimi strukturami in obliko naših mest. Vloga Anne Bofill Levi je vloga pionirke feminizma v arhitekturi, ki je na podlagi ženskih izkušenj promovirala načrtovanje mest in o njem razmišljala. Med 4:22 in 12:27 minuto oddaje smo v ozadju poslušali njeno skladbo "Objectes". v izvedbi Rocca Rescigna na trombonu.

 

Tako smo zaključili cikel razmislekov o utopijah. Začeli smo s tehnologijo življenja - prek behaviorističnih tehnik, sistemov nadzora in kontrole. Nadaljevali smo z urbanizacijo utopij, ki so bile po večini rezervirane za življenje v gozdu in skupnostih v naravi. Zaključili pa smo z razkrivanjem zgodbe iz zgodovine izbrisane ženske, ki s svojim delom in aktivizmom naredi prelom v mišljenju arhitekture in urbanizma ter ju vrne nazaj med ljudi. S primeri smo pokazali, da uporaba znanosti in tehnologije pri kreiranju različnih tipov prostorov in ostalega okolja ni nevtralna. Pokazali smo, da vpliv na kraje, v katerih živimo, in njihovo preoblikovanje, do katerega pride, ne da bi natančno poznali in upoštevali značilnosti odnosov in tistega, kar nam kroji življenje in iz česar so odnosi sestavljeni - prej pripeljeta do distopičnih kot do utopičnih scenarijev. 

 

Oblikovalci in arhitekti: kako lahko ljudem kreirate življenje, če o njih ne veste popolnoma ničesar ali zelo malo in če so ti izključeni, ignorirani, pozabljeni ali izbrisani?

Čigavo je zares mesto?

 

facebook twitter rss

 

Podprite kakovostne radijske vsebine tudi v koronski dobi, kliknite na

 

Prikaži Komentarje

Komentiraj

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • [[nid:123]] - Insert a node content
  • Samodejen prelom odstavkov in vrstic.
  • Spletni in e-mail naslovi bodo samodejno pretvorjeni v povezavo.

Z objavo komentarja potrjujete, da se strinjate s pravili komentiranja.