Premislek ob Slovarju Pohlinovega jezika (Marko Snoj, ZRC SAZU, 2020)
 / 2. 2. 2021
randomness