Samostojna razstava Nike Erjavec v Mali galeriji BS in serija del /ne/vidno
 / 15. 10. 2020
Program Earth, University of Minnesota Press, 2016
 / 27. 5. 2020
The Question Concerning Technology in China, Urbanomic, 2016
 / 9. 1. 2020
The Terraforming, Strelka Press, 2019
 / 27. 11. 2019
Tehnološko reševanje podnebnih sprememb
 / 20. 11. 2019
Gostujoči stroj: Vladimir Tabašević
 / 5. 11. 2018
Subscribe to