Centralizacija ali decentralizacija? Do kod za javno dobro in od kje tržna naravnanost ZZV-jev in IVZ-ja?
 / 4. 1. 2013
Ali je referendum o noveli zakona o zdravstveni dejavnosti potreben?
 / 3. 1. 2013
Letošnji slogan: „Povezovanje v kmetijstvu je ključ za zagotavljanje virov hrane“
 / 16. 10. 2012
Subscribe to