Rušenje konfederacijskih spomenikov in argumentov, ki mu nasprotujejo.
 / 24. 8. 2017
Apel in čevljar, Prešeren in Kopitar (aka Vesel-Koseski), Bleiweis in Kurnik, Zupan in policaj
 / 3. 10. 2016
Subscribe to