Skakljanje po neskončnih poljih dokumentiranih podob. O različnih vrednostih fotografije. Mesta hrambe.
 / 1. 12. 2019
Kriza političnega modernizma (The Crisis of Political Modernism, David N. Rodowick, 1988)
 / 15. 10. 2018
Subscribe to