Kriza političnega modernizma (The Crisis of Political Modernism, David N. Rodowick, 1988)
 / 15. 10. 2018
Odtujitev Sv. Trojice in vzpostavitev nove dislocirane troedinosti
 / 5. 12. 2016
Subscribe to