Keti Chukhrov, Practicing the Good: Desire and Boredom in Soviet Socialism, 2020
 / 13. 9. 2021
Sovjetski in ruski ZF film v vesolju z Natalijo Majsovo
 / 17. 5. 2021
Kar je Sonce za Luno, to je Rusija za nas, Kaj je socrealizem
Drago Bajt, Kar je sonce za luno, to je Rusija za nas, Kaj je socialistični realizem, LUD Literatura, 2016
 / 28. 7. 2017
Refleksija razstave NAŠI HEROJI socialistični realizem revidiran primer: ex-Jugoslavija
 / 25. 3. 2015
Subscribe to
randomness