Migrant Voices

Migrant Voices

Projekt Migrant Voices, ki ga podpora Evropska kulturna fundacija, ima za osnovna cilja integracijo beguncev v Slovensko družbo in senzibilizacijo lokalnega prebivalstva do ljudi, ki so nedavno prišli v Slovenijo. Cilj projekta je vzpostavitev redne oddaje na Radiu Študent, ki jo bodo pripravljali prosilci za azil in osebe z mednarodno zaščito. 

Projekt zajema raziskavo lokanega ozadja, kar zadeva odnosa do beguncev, usposabljanje potencialnih kandidatov za vodenje radijske oddaje in vzpostavitev oddaje, ki jo pripravljajo begunci in prosilci za azil v Sloveniji. 

V sklopu raziskovanja smo izvedi radijsko javno pismo na temo, kaj ljudi zanima o beguncih z imenom "Rešeto informacij o beguncih" in izvedli okroglo mizo na temo integracije beguncev in prosilcev za azil z naslovom "Premislek o vključevanju beguncev in migrantov". 

Z ekipo zainteresiranih smo začeli usposabljanja na področju radijskega novinarstva, osnovne radijske tehnike, govora in celostnega oblikovanja radijske oddaje. 

V sklopu projekta nam je uspelo vzpostaviti radijsko oddajo Migrantska frekvenca. 

                     

,