Na liniji

1. Oktober 2019 / 12.00 - 31. Januar 2020 / 12.00

Mreža neodvisnih nepridobitnih medijev

Na liniji predstavlja nadaljevanje, nadgradnjo in razširitev prizadevanj na področju tretjega medijskega sektorja, ki se je pričelo s projektom MočNe RaMe - opolnomočenje neodvisnih radijskih medijev in profesionalizacija delovanja NVO.  Projekt Na liniji - mreža neodvisnih nepridobitnih medijev tako nadaljuje sodelovanje treh osrednjih slovenskih nevladnih radijskih medijev: Zavod Radio Študent, Zavod Mariborski radio Študent (MARŠ) in Neodvisni obalni radio (NOR). Projekt je prejel sredstva na Javnem razpisu za razvoj in profesionalizacijo NVO in prostovoljstva 2019 Ministrstva za javno upravo. V skladu s cilji Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva do leta 2023, se projekt osredotoča predvsem na  strateško usmeritev Krepitve povezovanja in učinkovitosti nevladnih organizacij pri odzivanju na družbene izzive in potrebe.

Če je prvi partnerski projekt Močne rame bil namenjen predvsem krepitvi posameznih nevladnih radijskih medijev, projekt Na liniji doseganje tega cilja nadaljuje in hkrati nadgrajuje - od posameznega medija, ki deluje v tretjem medijskem sektorju, se premika k naslavljanju možnosti splošne formalizacije in širitve nacionalne mreže neodvisnih medijev kot take, kar smo zastavili kot osnovni cilj projekta. Da bi ta cilj dosegli, bomo na podlagi identifikacije potreb in težav tretjega medijskega sektorja ustanovili formalno združenje nevladnih nepridobitnih medijev, ki bo omogočalo aktivno skupno zagovorniško delovanje na področju nadaljnjega urejanja statusa in financiranja nevladnih nepridobitnih medijev v Sloveniji. 

V projektnem partnerstvu bomo seveda krepili tudi operativne kompetence in različne kapacitete znotraj partnerske mreže. V ta namen bomo vzpostavili spletno platformo mreže neodvisnih medijev, ki bo namenjena predvsem medsebojnemu opolnomočenju in razvijali IT rešitve za izmenjavo medijskih vsebin med člani mreže. Aktivno bomo delali tudi na medijskem opismenjevanju in prenosu know-howa med člani partnerskega konzorcija in mreže. Da bi omogočili vzdržnost neodvisnih medijev bomo s skupnimi močmi zagotavljali finančno in programsko stabilnost konzorcija in mreže  ter aktivno promovirali vse aktivnosti mreže in drugih skupnih dejavnosti članov projektnega partnerstva.