26. 9. 2022 – 16.00

Zamrznjenih 15

Audio file

Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, v nadaljevanju ŠOU LJ, je 21. septembra, dan po pregledu kandidatur, objavila poziv k dopolnitvi nepopolnih kandidatur. Kandidatom in kandidatkam manjka potrdilo o vpisu, ki ga lahko predložijo še do petka, 30. septembra. Dopolnitve morajo študentje in študentke vložiti osebno v vložišču ŠOU v Ljubljani v času uradnih ur, ki so zapisane na spletni strani ŠOU LJ. Ob dopolnitvi se kandidatom in kandidatkam izda posebno potrdilo o dopolnitvi kandidature.

ŠOL LJ je obenem objavil še Razpis za volilne inšpektorje in Razpis za volilne odbore za redne volitve v študentski zbor in upravne odbore študentskih organizacij visokošolskih zavodov 2022–2024. V obeh primerih bo ŠOU LJ prijave zbiral do zapolnitve mest oziroma najdlje do ponedeljka, 3. oktobra. Kandidaturo je treba vložiti osebno na Študentskem kampusu v času uradnih ur. Več informacij najdete na spletni strani ŠOU LJ pod zavihkom Javne objave in razpisi.

Nadaljujemo s študentsko organizacijo, ki se je prejšnji teden oglasila v zvezi s pritožbami študentk in študentov, ki so se na ŠOU LJ obrnili, ker jim članice univerze ob vpisu tudi letos zaračunavajo vpisnine, vpisne stroške in stroške izdajanja potrdil. 6. aprila letos je bil namreč v državnem zboru sprejet Zakon o urejanju položaja študentov, ki v 14. členu pravi, citiramo: »Za redni in izredni študij javni visokošolski zavodi ne smejo zaračunavati vpisnih stroškov (stroški izbirnih postopkov, vpisna dokumentacija, indeks, študentska izkaznica ipd.). Drugi prispevki za študij se študentom zaračunajo po dejanskih materialnih stroških, ki jih imajo javni visokošolski zavodi.«

Rektor ljubljanske univerze, doktor Gregor Majdič, se je na poziv ŠOU LJ odzval s sklicevanjem na dopis, ki so ga v začetku julija prejeli od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ter na 24. člen istega zakona, v katerem glede začetka uporabe posameznih odločb piše, da se »spremenjeni 77. člen Zakona o visokem šolstvu [se] prične uporabljati s študijskim letom 2022/23«. Rektor Majdič je še dodal, da je upravni odbor univerze tako sprejel spremembe Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani in cenika UL, ki pa začne veljati 1. oktobra.

Študentski svet Univerze v Ljubljani je že drugo leto zapored v poletnih mesecih objavil interni razpis za sofinanciranje projektov študentskih svetov članic ŠS UL, katerega primarni namen je bil porabiti finančna sredstva, ki so zaradi epidemije ostala v blagajni. Študentski svet UL je v zapisniku seje iz julija 2021 potrdil interni razpis za sofinanciranje, vendar razpisa na naslednjih sejah ni več omenjal. 3. redna seja za leto 2022 je bila sklicana za 22. junij in je na dnevnem redu predvidela obravnavo potrditve razdelitve sredstev internega razpisa za leto 2022, a zapisnik seje do tega dne še ni bil objavljen. Situacijo je obrazložila Larina Griessler , predsednica Finančne komisije Študentskega sveta Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.  

Izjava

Griessler dodaja, da je pomemben problem v celotni situaciji dejstvo, da morajo biti sredstva porabljena do konca letošnjega oktobra, kar je glede na to, da jih na računu še vedno ni, praktično nemogoče. Za odziv smo prosili predsednika ŠS UL, Nejca Donavala, ki se do zaključka redakcije ni uspel odzvati.

Vlada je 22. septembra sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju in ga v državni zbor poslala po nujnem postopku, nato pa ga tudi potrdila. Za šolsko oziroma študijsko leto 2022/2023 bodo zamrznjene cene malic, oskrbnine v dijaških domovih in bivanje v študentskih domovih. Razlika bo pokrita iz proračuna oziroma sredstev MIZŠ. Zadovoljstvo je izrazila ŠOS in obenem pozvala k premisleku o dvigu subvencij za bivanje v študentskih domovih, ki bi veljal tudi naslednja leta. Interventni zakon bo cene namreč zamrznil zgolj do 31. avgusta naslednje leto.

Nadaljujemo s poročanjem o stavki visokošolskih profesorjev in drugih zaposlenih na univerzah oziroma kolidžih v Veliki Britaniji. Danes se začenja 10-dnevna stavkovna akcija, ki se bo v sklopih po 2–3 dni dogajala do 20. oktobra. Skupno bo stavkalo 4000 zaposlenih na 29 kolidžih. Prvi teden stavka poteka na 17 izmed njih, naslednji teden pa se jim pridružijo še zaposleni s preostalih 12 kolidžev.

Participativna Ljubljanska Avtonomna Cona, krajše PLAC, je na svoji Facebook strani zapisala, da dobivajo ponudbe za različne vrste pomoči pri učenju. Če kdo učno pomoč potrebuje ali pa jo prav tako lahko nudi, naj se javi PLAC-u!Študentsko filozofsko društvo prireja tradicionalni Filozofski maraton, ki bo letos potekal med 14. in 18. novembrom. Društvo poziva oddelčne profesorice, raziskovalce in študentke z različnih stopenj študija filozofije in preostalih področij humanistike, naj se s svojim prispevkom predstavijo širši zainteresirani javnosti. Prijave sprejemajo do 2. oktobra 2022 na elektronski naslov filozofskimaraton@gmail.com , prijavite pa se lahko s 150–250 besed dolgim povzetkom bodočega prispevka, ki naj vključuje 5 ključnih besed. Povzetki bodo zbrani in objavljeni v brošuri ter na spletni strani društva. Več informacij pa na spletni strani drustvosfd.si.

 

 

 

Vir fotografije: Wikimedia Commons

Aktualno-politične oznake

Dodaj komentar

Komentiraj