Napo-Lee-Tano
V precej nepotentnem raperskem tednu predstavljamo novo rubriko, koncerte in novo muziko.
 / 29. 1. 2015
Med dopustovanjem nastopi projekt, kjer Jizah prepusti selektorske uzde svojim kolegom, prijateljem in znancem
Anonymous
 / 20. 2. 2014
Subscribe to
randomness