Malamor, Vruja, Katalena, Kostanjev sekstet, Zlatko Kaučič, Symann Ulix
 / 22. 6. 2021
ŠOP Records in KUD Channel Zero sta pripravila dogodek
 / 21. 12. 2020
modemodemodemodemodemodemodemodemodemodemodemodemodemodemodemodemodemodemodemodemodemodemodemodemodemodemodem
 / 11. 4. 2020
Subscribe to