Platonova Apologija
 / 4. 10. 2021
Skrb zase
Zgodovina skrbi zase in kapitalistična apropriacija
 / 7. 1. 2021
Kritika predstave Država (SMG)
 / 26. 6. 2019
Oddaja o ironiji
 / 16. 6. 2019
Peter Mlakar: NAD: nekatere vsebine iz meontologije, apofatične teologije in absolutnega idealizma
 / 18. 11. 2018
O daostičnem mesarju in iskanju izgubljenega psa samomorilca
 / 6. 2. 2017
Apel in čevljar, Prešeren in Kopitar (aka Vesel-Koseski), Bleiweis in Kurnik, Zupan in policaj
 / 3. 10. 2016
Diogen Laertski: Življenja in misli znamenitih filozofov
 / 3. 5. 2016
Protagoras
V tokratni teoremi bomo poizkusili v predsokratike vstopiti skozi sofiste...
 / 24. 3. 2013
Razmislek o razmerju med javnostjo in intelektualci
 / 18. 5. 2012
Subscribe to
randomness