Audio file
21. 11. 2020 – 18.00
Infrastrukturni projekti v sklopu kandidature
Audio file
16. 2. 2020 – 20.00
Tradicionalna novinarska konferenca društva Asociacija