Audio file
11. 4. 2024 – 16.00
Aprilsko vreme, prirejanje podatkov pri superprevodnikih in upad travniških vrst ptic v Sloveniji
Audio file
19. 6. 2022 – 12.00
O vranah, človeškem odnosu do njih tekom zgodovine, njihovi ekologiji in vedenju