Platon, Država, 7. knjiga, začetek
 / 7. 8. 2023
Subscribe to