Govoriš Kohezijsko? Učenje se nadaljuje

12. Oktober 2020 / 12.00

Projekt predstavlja nadaljevanje zelo uspešnega projekta Govoriš kohezijsko?, ki sta ga Zavod Radio Študent in CNVOS izvedla med 2018 in 2019. V tem času je bila sprožena široka javna razprava širom Slovenije o kohezijski politiki in priložnostih, ki nam jih ta prinaša. Prav tako je bil del projekta namenjen zbiranju informacij glede administrativnih ovir in težav pri izvajanju. Vzpostavljeno je bilo odlično sodelovanje s ključnimi osebami, ki so vključene v pripravo načrtov za novo finančno obdobje, hkrati pa imajo tudi vpogled v trenutno stanje glede izvajanja.

 

Projekt naslavlja tekoče in prihodnje obdobje načrtovanja in izvajanja kohezijske politike v Sloveniji. Osredotoča se na uspehe preteklega obdobja (2014 – 2020) ter pridobljene izkušnje in znanja. Del projekta se nanaša tudi na priporočila odločevalcem in pripravljalnem razpisov glede izboljšanja upravljanja s sredstvi na vseh ravneh – tako z vidika vključevanja javnosti v samo pripravo operativnih načrtov, kot tudi z vidika omogočanja čim širšega števila deležnikov v samo izvedbo ter odpravljanja administrativnih ovir.

 

Glavni cilj projekta je povečati prepoznavnost in vidnost evropske kohezijske politike ter njenih rezultatov, tako na lokalni, nacionalni in EU ravni. Prav tako je namen projekta spodbuditi razpravo o prihodnjih prednostnih nalogah kohezijske politike med organom upravljanja (SVRK), posredniških teles (ministrstva in vladne agencije), političnih odločevalcev, študentov, akademikov ter splošne javnosti. Naše ugotovitve bomo zbirali in predstavili v obliki radijskih oddaj, podcastov, video animacij, video prenosov, infografik in strokovnih člankov,.

 

Projekt Govoriš kohezijsko? Znanje se nadaljuje je podprla Evropska unija.