Migrant Migrantu glas

12. Oktober 2020 / 12.00

Projektna partnerja Slovenska filantropija in Radio Študent, v sodelovanju s podpornim partnerjem iz Norveške Radio Nova, s projektom Migrant migrantu glas naslavljata neenakopraven družbeni in ekonomski položaj t.i. novih migrantov v Sloveniji. Gre za ciljno skupino migrantov, ki so se v Slovenijo preselili v zadnjih 10 letih iz tretjih držav in zaradi tega ne uživajo enakih pravic kot priseljenci iz t.i. zahoda. Pomanjkanje oziroma neustreznost državnih ukrepov na področju spodbujanja socializacije in integracije ciljno skupino postavlja v neenakopraven in ranljiv položaj ter jim onemogoča aktivno participacijo v slovenski družbi.

S projektom bomo opolnomočili pripadnike ciljne skupine migrantov za aktivno zagovorništvo svojih potreb in pravic preko niza aktivnosti, ki so usmerjene v povečanje senzibilnosti slovenske javnosti glede položaja migrantov, krepitev medijske pismenosti, komunikacijske moči in notranje kohezivnosti migrantske skupnosti ter ustvarjanja pogojev za formalno organiziranje in institucionalno delovanje migrantov.

Pričakujemo, da bo projekt opolnomočil približno 50 pripadnikov migrantske skupnosti za zagovorništvo svojih potreb in potreb skupnosti. Nova pridobljena znanja in izkušnje na področju zagovorništva, medijske prezentacije in formalnega organiziranja bodo prispevala h krepitvi samozavesti novih migrantov in odpirala nove možnosti za predstavitev kulture izvornih držav, ki so trenutno zelo omejene. Svoje zgodbe bodo lahko tako v javnosti govorili iz prve roke in ne bodo potrebovali drugih, da bi govorili namesto njih.

 

Partner projekta je Slovenska filantropija. Podporni partner je Radio Nova iz Norveške.