Visokorizično nadaljevanje 14. redne seje ŠZ ŠOU v Ljubljani

Audio file

Nadaljevanje 14. redne seje je v torek na Študentskem kampusu potekalo pod strogim režimom. Na vhodu, kjer sicer ni bilo javno vidnega reda varovanja, kot to predvideva Zakon o zasebnem varovanju, sta študente pričakala dva varnostnika. Pregledovala sta prtljago in osebne dokumente zunanjih obiskovalcev, ki so se morali pred vstopom v sejno sobo še podpisati. Po besedah enega od varnostnikov naj bi dogodek obravnavali kot visokorizični. Prepovedan je bil vnos snemalnih naprav za sliko in zvok. Nepooblaščeno je identifikacijo nekaterih študentov zahteval tudi piarovec ŠOU Kristjan Briški.

IZJAVA

Ko se je množica okoli 50 študentov zbrala v sejni sobi, se je seja po 40 minutah preverjanja prisotnosti končno začela. Spomnimo, da se je 14. redna seja nazadnje prekinila zaradi nesklepčnosti. Funkcionarji ŠOU so takrat nasprotovali snemanju seje in naše snemalce pozvali, naj prenehajo s snemanjem, zatem pa je večina koalicijskih poslancev sejo zapustila. Točke dnevnega reda so se tako prenesle z zadnje, obstruirane seje, a brez volitev podpredsednika študentskega zbora. Kot je povedal predsednik študentskega zbora Matej Igličar, je nekdo to točko umaknil. Na vprašanje opozicijskega poslanca skupine Glas Domna Vrhovnika o tem, kdo je zahteval umik te točke, je Igličar odgovoril, da tega ne ve.

Poslanec koalicijske skupine Povezani Kristjan Slunjski je sejo otvoril z nagovorom o nespoštovanju vladavine prava v zvezi s snemanjem sej. Med drugim se je oprl na nepovezano mnenje informacijske pooblaščenke o snemanju občinskih sej, ki pravi, da je snemanje urejeno v notranjih aktih občine. Opozicijski poslanec Vrhovnik je spomnil na mnenje informacijske pooblaščenke za konkretni primer snemanja sej ŠOU, v katerem piše, da je odločitev o dopustnosti prisotnosti medijev na seji povsem v pristojnosti ŠOU in določena z akti ŠOU. Akti ŠOU pa snemanja sej ne prepovedujejo. Celo nasprotno, v Poslovniku študentskega zbora piše, da se seje lahko snema s sredstvi za pridobivanje video zapisa in objavlja na spletu. Obtožbe o nespoštovanju vladavine prava bi bilo potemtakem bolj na mestu nameniti javno voljenim poslancem, ki nasprotujejo snemanju.

IZJAVA

Dodatno je Slunjski poudaril, da seje kljub temu zvočno posname vodstvo študentskega zbora in da lahko za posnetke zaprosi kdorkoli. Novinarke Radia Študent smo za zvočni posnetek 13. redne seje zaprosile že pred slabima dvema mesecema, 19. marca 2024, a smo ga po dveh pozivih informacijske pooblaščenke prejele šele 5. maja. in tudi takrat nam je ŠOU poskusil zamejiti rabo poslanega posnetka.

IZJAVA

Po zaključku debate je Igličar k besedi povabil opozicijsko poslansko skupino Glas, ki je na dnevni red predlagala obravnavo revizije učinkovitosti delovanja ŠOU v Ljubljani. Od javne objave revizijskega poročila do dneva obravnave na seji ŠOU je minilo že 165 dni. Poslanci David Vidmar, Domen Vrhovnik in Peter Alojz Marn so izpostavili nekatere bolj kritičnih ugotovitev Računskega sodišča. Neupoštevanje Zakona o javnih naročilih pri dobavi elektrike, neusklajenost letnih poročil, ki jih je ŠOU posredoval pristojnim organom, neprimerno visoki stroški reprezentance in delovanje brez dolgoročnega strateškega dokumenta so le ene od njih. Na vprašanje, ali bo predsedstvo ŠOU zahtevalo odstop direktorja zaradi nezakonitega izplačila dodatka za delovno uspešnost v višini 12.500 evrov, je direktor Andrej Klasinc odgovoril, citiramo »Niti za evro praktično ŠOU ni bil oškodovan glede moje plače«. Nezakonito izplačanega denarja Klasinc nikoli ni vrnil, dejal pa je celo, sicer nekoliko nejasno, da bi lahko v hipotetični situaciji, ko ga več ne bi rabili in bi mu prenehala funkcija, za neizplačano plačo osebno tožil ŠOU ter da, citiramo: »Zakon o gospodarskih družbah ščiti vse, s tem se boste v življenju še srečali …«

Klasinca so vprašali tudi, zakaj so na Ajpes pošiljali obrazce kot oseba zasebnega prava, čeprav je ŠOU oseba javnega prava. Klasinc je poudaril, citiramo: »Eni ste sveto za javno, eni pa smo tudi malo za zasebno,« ter dodal: »jasno je, da bomo upoštevali javno, v določenih zadevah se bomo borili za to, da ostanemo samostojni, do konca.«

Direktor na večino zastavljenih vprašanj ni odgovoril ali pa je ugotovitve revizije celo zanikal. Tako je trdil, da neučinkovitost, ki jo je v reviziji odkrilo Računsko sodišče, ni enako kot nepravilnost in da ŠOU v času revidiranja ni storila večjih napak. Kot smo večkrat poročale v preteklih oddajah, je Računsko sodišče nekatere ugotovljene nepravilnosti podalo na Nacionalni preiskovalni urad in Finančno upravo RS ter podalo predlog za uvedbo postopka o prekršku.

Klasinc je poslance opozicije v svojih replikah večkrat povabil, naj raje pridejo o določenih pretiranih drobnarijah iz revizijskega poročila razpravljat na sestanek z računovodstvom. Na vprašanje Vrhovnika, ali bodo lahko na sestanku prisotni tudi novinarji, Klasinc ni odgovoril.

IZJAVA

Pod točko poslanske pobude in vprašanja je predsednik ŠOU v Ljubljani Klemen Petek na pobudo poslanca Vidmarja razjasnil, da bodo finančno poročilo ŠOU za leto 2023, ki bi ga morali poslanci že prejeti, poslali najkasneje v ponedeljek. Finančno poročilo bodo morali na seji obravnavati do 31. maja. Vrhovnik je vprašal, če namerava ŠOU kot predstavnik ljubljanskega študentstva podpreti zasedbo FDV. Petek je projekt delno pohvalil tudi sam in povedal, da bodo odziv, v izogib nestrinjanja nekaterih študentov, raje objavili kasneje, ker, citiramo: »Smo glas vseh, ne le peščice.«

Pod točko razno se je oglasil tudi poslanec koalicijske skupine Modro za študente Max Davidović, ki je opozoril, da naj bi se na zadnji seji Študentske organizacije Slovenije, krajše ŠOS, za opozicijskega poslanca Vidmarja izdajal nekdo drug. Vidmar je pojasnil, da je osebo, ki je na sejo res prišla namesto njega, pooblastil s pisnim dovoljenjem, saj se sam seje ni mogel udeležiti. Tega pa organi, ki vodijo sejo, na začetku seje očitno niso preverjali. Davidović naj bi o dogodku s seje ŠOS obvestil tudi Radio Študent, ko v poročilo seje nismo vključile informacije o zamenjavi opozicijskega poslanca s pooblaščenim kolegom. V univerzitetno redakcijo do danes nismo prejeli nobenega sporočila Davidovića, le delno anonimiziran komentar pod poročilom seje ŠOS.

Po zaključku seje smo predsednika Klemna Petka povabili pred kamero in ga prosili za pojasnilo, zakaj je ŠOU nad študente poklical varnostno službo. Petek najprej izjave ni želel podati, nato je povedal, da je razlog za poostren nadzor na Kampusu dogodek na seji ŠOS, ko se je namesto opozicijskega poslanca Vidmarja seje udeležil njegov pooblaščeni kolega. Po zaključku izjave je novinarki zagrozil, da se bo pritožil, če posnetek kamorkoli objavimo.  

IZJAVANovinarsko delo: Maša Suša, Nika Klančar, Nika Gradišek, Urška Janžič, Lučka Šketa, Meta Anderle, Karin Abramič, Branko Lenarčič

Kamera, montaža: Branko Lenarčič in Evita Podobnikar

Lektura: Aleš Belšak

Tonski tehnik: Luka Seliškar in Oliver Wagner

Bral je Erik Klinc.

 

 

 

 

 

 

 

Kraj dogajanja

Prazen radio ne stoji pokonci! Podpri RŠ in omogoči produkcijo alternativnih, kritičnih in neodvisnih vsebin.

Dodaj komentar

Komentiraj