25. 3. 2024 - 16.00

15 predlaganih novel zakonov

Audio file

Ministrstvo za digitalno preobrazbo je začelo kampanjo Mesec boja proti medvrstniškemu nasilju in sovražnemu govoru na spletu z namenom ozaveščanja o varnem ravnanju na spletu ter odzivanja v primerih spletnega nasilja. Ciljna skupina so otroci, mladi, učitelji, ravnatelji, svetovalni delavci in starši. Razlog za kampanjo so podatki raziskav, ki so pokazale, da je že več kot polovica osnovnošolcev in srednješolcev izkusila spletno nasilje in da sta najpogostejša razloga za slabo počutje mladostnikov izključenost iz skupine sošolcev na družbenih omrežjih in norčevanje iz njih na spletu. Več kot polovica srednješolcev meni, da so ljudje na spletu bolj nesramni kot v živo. Polovico staršev tudi skrbi, da bodo njihovi otroci žrtev spletnega nasilja, četrtino pa, da ga bo povzročil njihov otrok. Predstavnik točke ozaveščanja o varni rabi interneta Safe.si Marko Puschner opozarja, da je meja med nasiljem in šalo zelo tanka in da mladi pogosto normalizirajo blažje oblike nasilja. V kampanji sodeluje tudi Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, pri kateri pravijo, da sovražni govor v medijih negativno vpliva tudi na splošno družbeno toleranco do sovražnega govora ter da obstaja možnost prijave vsakega govora, ki spodbuja nasilje. V okviru kampanje bodo v več občinah organizirane tematske okrogle mize, na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje pa bodo pripravili tudi gradiva za učitelje, starše, otroke in mlade.

 

Klub mladih poslancev, sestavljen iz petih najmlajših poslancev Državnega zbora, je na pobudo Mladinskega sveta Slovenije, v nadaljevanju MSS, v parlamentarni postopek vložil predlog novele zakona o mladinskih svetih. Z njim želijo krepiti aktivno državljanstvo mladih v Sloveniji in vključenost v postopke odločanja. Prvi predlog je možnost ustanavljanja medobčinskih mladinskih svetov, kar bi mladim iz manjših občin omogočilo sodelovanje v mladinskih svetih lokalnih skupnosti. Drugi predlog pa se nanaša na člen zakona, ki pravi, da mora vlada pred določanjem predlogov zakonov, ki neposredno vplivajo na življenje mladih, obvestiti Mladinski svet Slovenije oziroma mladinske svete lokalnih skupnosti. Ker se tega v praksi ne izvaja dosledno, so za izboljšanje situacije predlagali jasnejšo opredelitev situacij, ko bi morali biti informirani ali vključeni v procese odločanja. Na Zvezi tabornikov Slovenije, največji članici MSS, se strinjajo, da morajo biti mladi aktivni sooblikovalci družbe in sooblikovati pravne akte tega področja. Medobčinski mladinski sveti se jim zdijo koristni za majhne občine, kjer je zaradi močne centralizacije manj mladih, zato je pomembno povezovanje lokalnih mladinskih organizacij, njihovo vsebinsko opolnomočenje in ojačanje položaja zagovorništva na področju dela z mladimi. Dodajajo, da tudi sami opažajo, da je povezovanje med lokalnimi ali občinskimi društvi velik doprinos kakovostnemu delu, in idejo podpirajo.

 

Prejšnji teden je stranka SDS državnemu zboru predlagala dopolnitve kazenskega zakonika, s katerimi naj bi zagotavljali varstvo otrok. Dopolnitev bi prepovedala podajanje vsebin, ki spodbujajo ali prikazujejo odstopanje od samoidentitete, ki ustreza spolu ob rojstvu, spremembo spola ali homoseksualnost mladoletnim osebam v vzgojno-izobraževalnih institucijah. Varuh človekovih pravic je v odzivu povedal, da izobraževanje o različnih spolnih, verskih, političnih usmeritvah pomeni ozaveščanje, da smo kljub razlikam enakopravni. Dodal je, da so lani jeseni pozvali ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Zavod za šolstvo, naj v šolah več pozornosti namenijo vsebinam, kot so človekove pravice, nediskriminacija, odpravljanje stereotipov in spolna vzgoja. Prejšnji teden je društvo Legebitra predstavilo tudi raziskavo o sprejemanju mavričnih družin v Sloveniji, ki je pokazala, da jih večina anketiranih Slovencev podpira. Vprašani so se tudi v največji meri strinjali, da so otroci iz mavričnih družin pogosteje žrtve diskriminacije, več kot 30 odstotkov pa se jih je strinjalo s tem, da bi morale biti knjige o mavričnih družinah dostopne v javnih knjižnicah. Približno enak odstotek anketirancev je tudi mnenja, da učni načrt v šolah ne bi smel vključevati LGBTIQ+ tem. 

 

Dijaška organizacija Slovenije, v nadaljevanju DOS, je podprla predlog vlade glede novel zakonov o gimnazijah ter o poklicnem in strokovnem izobraževanju, a so izrazili dvom o spremembah vpisnih pogojev za srednje šole. Menijo, da bi upoštevanje rezultatov nacionalnega preverjanja znanja učence le spodbudilo k učenju zaradi ocen namesto pridobivanja znanja kot vrednote. DOS se zdi problematična tudi skrajšana verzija členov zakona o gimnazijah in o poklicnem in strokovnem izobraževanju, saj jih skrbi, da ni razvidno, da sodijo ekskurzije med obvezne izbirne vsebine in seminarske naloge v obvezen del pouka. Ministrstvo jim je odgovorilo, da sprememba ničesar ne ukinja, temveč pomeni le pravilnejši zapis že obstoječega stanja. 

 

Zdaj pa še k novicam iz tujine. Na Univerzi v Kentu v Veliki Britaniji, o kateri smo poročali v oddaji Kaj pa univerza, so delno sprejeli protipredloge študentov in sindikata. Obdržali bodo dodiplomska študija tujih jezikov in antropologije, a z močno zmanjšanim številom pedagoških delavcev. Nov združen program angleškega jezika in literature, ki ga bodo začeli izvajati prihodnje leto, pa bo nadomestil dodiplomski študij anglistike in primerjalne književnosti. Še vedno je sicer načrtovana ukinitev programov, kot so umetnostna zgodovina, zdravstveno in socialno skrbstvo, novinarstvo, filozofija in drugih, ki bodo ostali le do zaključka študija trenutnih študentov. 

Audio file
22. 2. 2024 - 17.00
Ukinjanje programov na Univerzi v Kentu

 

Na Univerzi za humanistične študije v Trstu Androna Baciocchi so študenti pripravili zasedbo, s katero so pridobili možnost javnega sestanka z rektorjem Univerze v Trstu. Protestirali so proti sporazumom, ki jih njihova univerza ohranja z izraelskimi univerzami – sokrivci genocida nad Palestinci. Na sestanku je rektor zavračal njihova vprašanja, a se je strinjal, da bodo problematiko naslovili v akademskem senatu. V iniciativi študentov verjamejo, da bodo lahko dosegli, da bo univerza prekinila sporazume z izraelskimi univerzami ter podpisala nove s palestinskimi.

 

ŠTUDENTSKI OBVESTILNIK

 

Danes se lahko v PLAC-u udeležite izdelovanja transparentov proti 20. obletnici pridružitve Slovenije NATU. V četrtek ob 17. uri pa jih lahko pokažete na Trgu francoske revolucije, kjer bo potekal protest proti militarizaciji Slovenije in zahodnemu imperializmu. 

 

V torek ob 14. uri na Fakulteti za družbene vede Društvo SocioKlub in Lista demokratičnega študentstva organizirata okroglo mizo o študentski prehrani. Govorca bosta Sinja Čož z oddelka za socialno psihologijo in Domen Vrhovnik, študentski aktivist iz organizacije Iskra. Teme bodo trajnost in aktualno stanje na področju študentske prehrane ter rešitve za izboljšanje sistema subvencij. Sledila bo tudi manjša pogostitev. 

 

Po okrogli mizi se lahko ob 18. uri udeležite pogovora ob izidu knjige Veliki Iran avtorja Giuseppeja Acconcie.

 

V PLAC-u bo v sredo ob 19. uri potekalo uvodno panelno predavanje Kaj storiti z izobraženci?. Obravnavalo bo odnos marksistov in sorodnih teoretikov do izobraženstva ter položaj izobražencev znotraj družbene delitve dela, njihove funkcije v razrednem boju in vlogi v socialističnih gibanjih. 

 

V Modri sobi na Filozofski fakulteti bo 28. marca ob 13. uri v sklopu Dnevov enakosti spolov potekalo predavanje z okroglo mizo Spolna vzgoja v Sloveniji. Tim Prezelj bo predstavil trenutni položaj spolne vzgoje v Sloveniji, na okrogli mizi, na kateri bodo govorili o izzivih in rešitvah, ki jih kot strokovnjaki vidijo na tem področju, pa se mu bosta pridružila še Maja Vehar in Roman Kuhar.

 

V Radovljici imate študenti in študentke v sredo ob 17. uri možnost brezplačnega vodstva po Mestnem muzeju, v četrtek ob 11. uri pa vpogled v projekt postavljanja oglednega depoja v Čebelarskem muzeju. Zaradi omejenega števila mest so obvezne predhodne prijave na mro@mro.si .

 

Zavod za kulturo in sonaravno delovanje Dobra pot organizira akcijo Zapišimo spomine, katere cilj je zabeležiti spomine starejše generacije s pomočjo novih tehnologij. Akcija traja do 29. marca, k njej pa so vabljeni vsi, bodisi kot pričevalci ali zapisovalci. 

 

V Plečnikovi hiši bo 5. in 6. aprila potekal hekaton Plečnikova Ljubljana s ciljem inovativnih rešitev za dopolnitev stalne muzejske razstave. Vabljeni so vsi študenti in študentke, najboljša predstavitev pa bo nagrajena z 800 evri. Prijave zbirajo do 29. marca.

 

Pedagoški inštitut in Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti sta objavila javni razpis za mlade raziskovalke v letu 2024. Rok prijave je 15. april. 

 

Akademskih 15 sta pripravili Eva in vajenka Meta. Lektorirala je Jerca.

Prazen radio ne stoji pokonci! Podpri RŠ in omogoči produkcijo alternativnih, kritičnih in neodvisnih vsebin.

Dodaj komentar

Komentiraj