Povzetek 9. redne seje študentskega zbora ŠOU

Audio file

Audio file
28. 5. 2021 – 18.00
Imenovanje volilne komisije in NK ŠOS, poročilo predsedstva, poslanske pobude in vprašanja

V četrtek smo prek živega prenosa Radia Študent lahko spremljali 9. redno sejo študentskega zbora Študentske organizacije Univerze v Ljubljani. Poslanke in poslanci so se po dolgem obdobju spletnega sestajanja prvič v tem mandatu dobili na primarni lokaciji izvajanja sej – Študentskem kampusu. Ravno Študentski kampus in sprememba akta o njegovi ustanovitvi pa sta predstavljali ključno točko tokratne seje, ki je poleg omenjenega zajemala še stalno poročilo direktorja, poročilo predsedstva in poročilo o delovanju volilne komisije.

Beseda je najprej pripadla direktorju Študentske organizacije Univerze v Ljubljani Andreju Klasincu, ki je povzel finančno stanje ŠOU v letu 2021. Če je prvo trimesečje zaznamoval velik upad prihodkov, ki ga je po Klasinčevih besedah narekovalo zaprtje gospodarstva in države, naj bi zatem prišlo do postopne izboljšave finančnega položaja.

Izjava

Omenjenih šest odstotkov akumulirane finančne vrednosti znaša 130 tisoč evrov presežka prihodkov nad odhodki. Klasinc dotično akumulacijo kapitala v veliki meri pripisuje manjši stroškovni intenzivnosti poletnega obdobja. In četudi direktor Klasinc opozarja na višanje stroškov v prihodnjih mesecih, možnost inflacije ter 14-dnevnega zaprtja države in druga bremena, ki lahko zamajejo rastočo se finančno krivuljo ŠOU, konec svojega poročila zaključuje spodbudno.

Izjava

Audio file
18. 3. 2021 – 18.00
»Ko ni komunikacije, so problemi, ko je komunikacija, problemov ni.« - Klemen Petek

Iztočnico za planske osnove leta 2022 bodo predstavljala poslovna poročila zavodov za prihajajoče devetmesečje, ki naj bi jih zavodi posredovali do konca meseca.

Sledilo je poročilo predsedstva, ki ga je posredoval predsednik ŠOU Klemen Petek. Delovanje predsedstva naj bi v preteklih mesecih zaznamoval predvsem boj za študentske pravice, ki se je osrediščil v mnogih sestankih.

Izjava

Med drugim naj bi se predsedstvo posvečalo renovaciji aktov ŠOU in pripravi proračuna za prihodnje leto, s čimer se podrobneje ukvarja Petek, ki je poslankam in poslancem povzel tudi komunikacijsko in projektno področje delovanja.

Izjava

Sledile so predstavitve delovanja resorjev ŠOU, Civilno družbene iniciative kot tudi predstavitev delovanja dijaške skupnosti Ljubljana. Erika Severa iz poslanske skupine Zagon je zanimalo, zakaj v poročilih Resorja za obštudijske dejavnosti in Resorja za mednarodno sodelovanje ni navedene porabe sredstev. Vodja Resorja za mednarodno sodelovanje Tilen Vodeb Žmavc iz poslanske skupine Povezani na seji ni bil prisoten. Vodja Resorja za obštudijske dejavnosti Luka Kopinšek, prav tako iz vrst Povezanih, pa je odgovoril, da bo »v prihodnje upošteval nasvet in navedel tudi sredstva«.

Medina Čehić, nova predsednica volilne komisije, je pojasnila, da je v kratkem predvidena prva redna seja, na kateri se bo ugotavljalo stanje statusov posameznih poslank, poslancev ter članic in članov upravnega odbora ŠOVZ, na podlagi česar naj bi volilna komisija pripravila načrt aktivnosti za nadomestne volitve v primerih iztečenega statusa.K besedi se je nato zglasila Veronika Tržan z vprašanjem, zakaj ni vključena tudi predstavitev poročila pritožbene komisije. Predsednik študentskega zbora Rok Dolenc ji je odgovoril, da se mu slednje »ni zdelo relevantno, saj ta v zadnjih štirih mesecih ni imela seje«. Tržan na to dodaja:

Izjava

Dolenc ji je odgovoril, da bodo dotično točko vključili na dnevni red naslednje seje.

Audio file
27. 2. 2021 – 16.00
Razum, dejstva in logika sredstev ŠOU, namenjenih Kampusu

Peta točka dnevnega reda je vsebovala predstavitev Socialnega inkubatorja Študentski kampus. Direktor zavoda in nekdanji študentski predstavnik Povezanih, Alen Nikola Rajković, je začel z osvetlitvijo materialnih danosti kampusa, podkrepljenih s slikovnim gradivom.

Izjava

Splošne očitke javnosti, da je kampus mesto duhov, Rajković zanika.

Izjava

Erika Severa iz poslanske skupine Zagon je nato zanimalo, zakaj se je Študentski kampus odločil ukiniti razpis za društva STIKS, pri čemer Rajković pojasnjuje, da zaradi nižanja lanskoletne postavke niso imeli dovolj sredstev za njegovo ohranitev.

 

Poslanko Veroniko Tržan je zanimalo, zakaj se kampusu odpisuje kredite, namesto da bi se v finančnem načrtu natančno določilo, katera sredstva so mu namenjena. Po besedah Tržan, dotične odpise kredita potrdi predsedstvo, s čimer se zaobide študentski zbor, ki je zadolžen za sprejemanje proračuna. V zapisniku 17. redne seje predsedstva ŠOU lahko namreč zasledimo, da se je kampusu s sklepom predsedstva nakazalo skoraj 60.000 evrov. Na vprašanje odgovarja direktor ŠOU Andrej Klasinc.

Izjava

Po zastavljenih vprašanjih je sledil premor, po katerem pa se je seja nepričakovano zaključila. Prisotnih je bilo le še enajst od skupno 43 poslancev. Posledično ni bila obravnavana sprememba akta o ustanovitvi Študentskega kampusa, s katero bi zmanjšali število predstavnikov ŠOU v svetu svojega zavoda. Tovrstna sprememba je poleg kampusa nujna še za vsaj dva zavoda ŠOU, in sicer za Študentsko svetovalnico in Radio Študent, če želita ohraniti status organizacije v javnem interesu. Brez tega statusa bi zavodi izgubili možnost pridobivanja sredstev prek številnih razpisov. O zadevi bomo podrobneje poročali še v prihodnje.

Za izjavo glede nesklepčnosti smo zaprosili predsednika Študentskega zbora Roka Dolenca. 

Izjava

O razlogih za nepredviden odhod več poslank in poslancev pa Dolenc, kot je pojasnil sam, ni želel ugibati.

 

Gradivo:

Vabilo na 9. redno sejo

Zapisnik Resorja za študijsko problematiko z dne 5. 6. 2021

Zapisnik Resorja za študijsko problematiko z dne 7. 8. 2021

Dvomesečno poročilo ŠOVZ maj, junij

Dvomesečno poročilo ŠOVZ julij, avgust

Dvomesečno poročilo Resorja za obštudijske dejavnosti maj, junij

Dvomesečno poročilo Resorja za obštudijske dejavnosti julij, avgust

Finančno poročilo ŠOU januar-maj

Finančno poročilo ŠOU januar-maj kratko

Poročilo o delu Volilne komisije

Dvomesečno poročilo Resorja za mednarodno sodelovanje maj, junij

Dvomesečno poročilo Resorja za mednarodno sodelovanje julij, avgust

Dvomesečno poročilo Resorja za socialo in zdravstvo maj, junij

Dvomesečno poročilo Resorja za socialo in zdravstvo julij, avgust

Spremembe Akta o ustanovitvi Študentskega kampusa

Štirimesečno poročilo administracije predsedstva

Prazen radio ne stoji pokonci! Podpri RŠ in omogoči produkcijo alternativnih, kritičnih in neodvisnih vsebin.

Dodaj komentar

Komentiraj