Se res vračamo v fevdalizem, ali pa nas je zgolj strah njegovih fantomov?
 / 6. 11. 2022
Wolfgang Reinhard - Zgodovina moderne države: Od začetkov do sedanjosti (Založba Krtina, 2017)
 / 31. 1. 2018
Recenzija knjige E.M. Woods - Od državljanov do gospode. Socialna zgodovina zahodne politične misli od antike
 / 14. 4. 2017
Apel in čevljar, Prešeren in Kopitar (aka Vesel-Koseski), Bleiweis in Kurnik, Zupan in policaj
 / 3. 10. 2016
Iščemo Pancha Villo, Lampiaa, Jesse Jamesa... namesto lepih levičarskih revolucionarjev
 / 31. 1. 2016
Subscribe to