Povzetek 11. in 12. redne seje ŠZ ŠOU v Ljubljani

Audio file

FOTO: Radio Študent

Audio file
25. 5. 2022 – 18.00
Sprememba akta o ustanovitvi RŠ, proračun ŠOU

V sredo se je na Študentskem kampusu nadaljevala kar 62 dni trajajoča 11. seja, ki ji je sledila še 12. redna seja študentskega zbora ŠOU v Ljubljani. V prvem delu so z veliko večino potrdili težko pričakovano spremembo akta o ustanovitvi zavoda Radio Študent, v nadaljevanju pa je sledilo prvo branje finančnega načrta za leto 2022

Rok uskladitve akta o ustanovitvi Radia z novim zakonom je bil 31. marec. Uskladitev z Zakonom o nevladnih organizacijah sicer omogoča prijavljanje na razpise in prejemanje donacijskih sredstev, ki so ob večletnem zmanjševanju sredstev s strani ustanovitelja nujna za nemoteno delovanje radia. ŠOU je vse od novembra, ko je poslanska skupina Zagon prvič predlagala obravnavo akta na dnevnem redu seje, to točko bojkotiral. Zadnja, marčevska seja se je zaradi nesklepčnosti predčasno zaključila, saj se je večina poslancev skupine Modro za študente odpravila na Balkan Party, ki sta ga organizirali študentski organizaciji pravne in medicinske fakultete. Sprememba akta tako spet ni bila obravnavana. Na srédini seji je od 34 prisotnih spremembo potrdilo 32 poslancev, dva poslanca Povezanih pa sta glasovala proti.  

Audio file
26. 3. 2022 – 16.00
Poročila predsedstva, ŠOVZ-jev in Balkan Party

Aleksander Milićević, vodja poslanske skupine Povezani in član sveta zavoda Radio Študent, je v govoru pred glasovanjem zavzel pokončno držo in še zadnjič argumentirano pojasnil težave, ki jih predstavlja določba o delitvi premoženja ob morebitni likvidaciji RŠ. 

Izjava

Ajas Midžan, študent pravne fakultete, je pojasnil, da to ne drži in da potrjen akt o ustanovitvi ustreza vsem zakonodajnim zahtevam.

Po zaključku skoraj dva meseca trajajoče 11. redne seje študentskega zbora je sledila 12. redna seja, katere glavna točka dnevnega reda je bilo prvo branje finančnega načrta za leto 2022. Največji delež sredstev, s katerimi razpolaga ŠOU, so koncesijske dajatve, katerih znesek je letos zaradi povečanega študentskega dela višji od lanskega in znaša nekaj več kot 3,3 milijona evrov. Od vsake enote opravljenega študentskega dela se približno 3,8 odstotka nameni za financiranje ŠOS, krovne študentske organizacije, ta pa denar razdeli svojim organizacijam; ŠOUM, ŠOUP, študentskim klubom in največ ŠOU v Ljubljani. Majhen del sredstev ŠOU v Ljubljani prejme še od države in najemnin. Skupni letošnji proračun tako znaša skoraj 3,9 milijona evrov.  

Audio file
23. 2. 2021 – 18.00
Pregled postavk in vsebinskih obrazložitev resorjev v finančnem načrtu ŠOU

Sredstva so se za leto 2022 povišala vsem resorjem in zavodom, po besedah predsednika ŠOU Klemna Petka za vsaj 30 odstotkov. Letošnji prihodki iz koncesij so na predkoronski ravni, zato bi moralo biti tudi financiranje zavodov ustrezno višje. Zavodu Radio Študent je namenjenih 120 tisoč evrov, kar je 36 tisoč evrov več kot lani, a še vedno manj kot v predkoronskem letu 2019, ko je Radio prejel dobrih 150 tisoč evrov. Spomnimo, da bi glede na lansko prvo branje finančnega načrta Radio ostal popolnoma brez sredstev. Resorju za obštudijske dejavnosti so med resorji namenili največ denarja, kar 92 tisoč evrov, kar je skoraj 25 tisoč več kot lani. Največji del sredstev, 85 tisoč evrov, bodo namenili postavki projekti, kamor med drugim spada dogodek Mesec kulture z nastopi stand up komikov, spletna izobraževanja, kot so delavnice uporabe Excela in Adobe Photoshopa, pripravili bodo tudi pohode in e-športne turnirje. Letos si, kot pravijo, želijo ponovno organizirati tudi dva največja adrenalinska izleta v Gardaland in boat party na obali. 

Audio file
1. 5. 2022 – 16.00
Poslovanje ŠOU s TraveLover in dvojno financiranje dogodkov

ŠOVZ-jem se je postavka dvignila z 20 tisoč na 30 tisoč evrov, od tega pa je kar 5000 evrov namenjenih postavki materiali in drugi odhodki, kamor med drugim spadajo stroški nakupa papirja, kemikov in drugega pisarniškega materiala. Med zavodi bo najvišji znesek, za 120 tisoč evrov višji od lanskega, prejel Študentski kampus. Tako bo znašal skoraj pol milijona evrov. Zanimiva je nova postavka projekti študentskih društev na Kampusu, ki ji ŠOU namenja kar 60 tisoč evrov.  

Audio file
27. 2. 2021 – 16.00
Razum, dejstva in logika sredstev ŠOU, namenjenih Kampusu

Visok znesek, 85 tisoč evrov, bo prejel tudi resor za mednarodno sodelovanje. V oči bode predvsem visok znesek za postavko recepcija. Poslanko skupine Zagon, Veroniko Tržan, je zanimalo, čemu se je znesek z 21 tisoč evrov, kot je znašal v predkoronskih časih, natančneje leta 2019, zvišal na 30 tisoč evrov. Prosila je tudi za obrazložitev visokega zneska, namenjenega novi postavki srečanje Erasmus študentov drugih mest, ki znaša kar 25 tisoč evrov. Petek jo je pozval, naj naslovi vprašanja na vodjo resorja, ki pa ni bil prisoten na seji.

V nadaljevanju je opozicijski poslanec Bor Ravbar izpostavil 34-odstotno zvišanje sredstev, namenjenih materialnim in drugim odhodkom pri odhodkih skupnih služb, ki znaša nekaj več kot 400 tisoč evrov. Direktor ŠOU Andrej Klasinc je kot vzrok za dvig navedel inflacijo in podražitev elektrike. 

Izjava

Sara Svati Sharan je v nadaljevanju kot kandidatka za glavno urednico časopisa Tribuna opozorila na nepravilnosti v oddanem vsebinskem poročilu. Prosila je tudi za obrazložitev načina izbiranja kandidatov, saj se glede na vsebinsko poročilo zdi, kot da je urednica že vnaprej izbrana, sama pa še ni prejela končnega odgovora o kandidaturi.

Izjava

Petek odgovarja: 

Izjava

Opozicijski poslanec Bor Ravbar je postavil nekaj vprašanj v zvezi s strategijo nepremičnin ŠOU, v kateri je predvidena prodaja nepremičnin ŠOU na Vojkovi 63 in Kersnikovi 4. ŠOU stavbo na Kersnikovi 4 oddaja v najem gostinskemu podjetju Gast Holding. Ravbarja je zanimala višina najemnine, ki jo plačuje podjetje za prostore, v katerih se nahaja lokal K4. Petek mu odgovora ni podal, saj, kot pravi, vseh podatkov ne more vedeti na pamet. Ravbar je opomnil tudi na nenavadno objavo na spletni strani nepremičnine.net, v kateri sta se prodajali stavbi na Kersnikovi in Vojkovi. Vprašal je, ali so dobili ponudbe in kakšne so te bile. 

Audio file
21. 5. 2021 – 18.00
Začetek postopka prodaje nepremičnin ŠOU na Kersnikovi 4 in 6 ter na Vojkovi 63

Izjava

Ravbarja je zanimalo še, kdo je trenutno ponudnik študentske prehrane na Kersnikovi 6. Petek odgovarja v svojem slogu:

Izjava

Skupaj bo ŠOU za postavko komunikacijsko-informacijski servis namenil 71 tisoč evrov, od tega za promocijo ŠOU kar 35 tisoč evrov. Tržan je zanimalo, za kaj konkretno bo ta denar porabljen, Petek pa je pojasnil, da zloženke kot promocijski material stanejo veliko več kot le storiji na instagramu. Tržan je presenetil visok znesek, ki ga bodo ŠOU namenili izdelavi zloženk, zato je Petek dodal pojasnilo.

Izjava

Tako do konca seje nihče iz koalicijskih vrst ni imel pripomb glede proračuna. Prvo branje proračuna so potrdili, Petek pa poslancem v času uradnih ur, ki so v torek, 31. maja, in v četrtek, 2. junija, med 10. in 14. uro, omogoča pogovore glede morebitnih sprememb proračuna, ki ga čaka še druga obravnava. 

Izjava

 

Gradiva nadaljevanja 11. redne seje in 12. redne seje:

sou-v-ljubljani-vsebinska-obrazlozitev-financnega-nacrta-2022.pdf

financni-nacrt-2022-prva-obravnava.pdf

strategija-nepremicnine-prva-obravnava.pdf

plan-investicij-2022-prva-obravnava.pdf

kampus-obrazlozitev-postavk-financnega-nacrta.pdf

fundacija-studentski-tolar-nacrt-dela.pdf

projekti-studentskih-drustev-na-kampusu-obrazlozitev-postavk-financnega-nacrta.pdf

zavod-kersnikova-pregled-in-program.pdf

zavod-studentska-svetovalnica-priloga-k-financnemu-nacrtu.pdf

zavod-radio-student-priloga-k-financnemu-nacrtu

predlog_sprememb_akta_o_ustanovitvi_zavoda_radio_student.pdf

akt_o_ustanovitvi_rs_cistopis_20032022.pdf

Prazen radio ne stoji pokonci! Podpri RŠ in omogoči produkcijo alternativnih, kritičnih in neodvisnih vsebin.

Dodaj komentar

Komentiraj