Audio file
20. 11. 2022 – 13.00
Forum nove glasbe in vse vmes
Audio file
6. 6. 2022 – 14.00
Refleksija pozicije mladega impropisca – vodilo zbornik Narobe / Na robu glasbene prakse