Apel in čevljar, Prešeren in Kopitar (aka Vesel-Koseski), Bleiweis in Kurnik, Zupan in policaj
 / 3. 10. 2016
Paul Mattick: Umetnost in njen čas. Teorije in prakse moderne umetnosti (Založba Sofia, 2013)
 / 29. 8. 2014
Subscribe to
randomness