Redne volitve v Državni zbor Republike Slovenije 2022

Oddaja
10. 3. 2022 - 0.00

Pravila za izrabo programskega časa v volilni kampanji za redne volitve v Državni zbor Republike Slovenije, 2022

Ljubljana, 10. 3. 2022

Na podlagi Odloka o razpisu rednih volitev v Državni zbor, objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije št. 16/2022, ter v skladu s 6. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur. l. RS, št. 41/2007, 103/07, 11/11, 98/13, v nadaljevanju ZVRK)  Zavod Radio Študent izdaja pravila za izrabo programskega časa in oglasnega prostora za predstavitev mnenj, kandidatov, strank in list, s katerimi opredeljuje pogoje, obseg in način oglaševanja v času volilne kampanje v programu.

Ta pravila ne urejajo objavljanja dnevno aktualnih novic in poročil o dogajanju v času volilne kampanje za redne volitve v Državni zbor Republike Slovenije. Volilne oddaje in prispevki bodo potekali skladno z načrtom, ki ga bo v skladu z načelom novinarske avtonomije in neodvisnosti ter kritično distanco do vseh virov moči (političnih, finančnih, ideoloških, verskih, ipd.) oblikovala Aktualnopolitična redakcija Radia Študent. Glede načina, obsega in vsebine novinarskih prispevkov, ki bodo ločeni s posebnim zvočnim znakom, bo Uredništvo odločalo samostojno in skladno z uredniško politiko Zavoda Radio Študent.

Pravila za izrabo programskega časa

Predstavitev mnenj v času volilne kampanje za volitve v Državni zbor Republike Slovenije je v programu Zavoda Radio Študent na voljo pod enakimi pogoji.

Pogoji in način objavljanja oglasnih sporočil na Radiu Študent

Prijave in rezervacije programskega časa za promocijo kandidatov, strank in list sprejema marketing Radia Študent od 10. marca 2022 dalje. Organizatorji volilnih kampanj ali pooblaščene agencije morajo stroške predstavitve posameznih mnenj poravnati najkasneje pet dni pred njeno realizacijo. V ceno ni vštet DDV.

V programu Radia Študent bodo naročeni in v marketingu Radia Študent režirani oglasi za predstavitve, povezane s kampanjo, ločeni s posebnim zvočnim znakom. Radio Študent si pridržuje pravico, da odkloni snemanje in predvajanje režiranega oglasa, če je to v nasprotju z njegovo programsko usmeritvijo in temeljno programsko zasnovo, ki promovira temeljne civilnodružbene vrednote, kot so dosledno uveljavljanje človekovih pravic, strpnost in spoštovanje različnosti.

1. Vsem organizatorjem volilne kampanje zagotavljamo enake pogoje za produkcijo in objavljanje volilnih radijskih oglasov. 

2. Oglase kandidatov bomo objavljali v treh posebnih oglasnih blokih in sicer ob: 08.55, 13.55 in 17.55

3. V posameznem oglasnem bloku je lahko največ 5 oglasov.

4. Vrstni red oglasov v posameznem bloku bomo določili glede na čas plačila stroškov predvajanja oglasov.

5. Cena predvajanja oglasov je enotna za vse naročnike in za vse oglasne bloke ter znaša 2,50 EUR za sekundo. V ceno ni vštet DDV. Cena zasnove in izdelave oglasa znaša 400 EUR brez DDV.

6. V etru Radia Študent je možno zgolj predvajanje oglasov, ki so zasnovani in posneti v studiu Radia Študent.

7. Pogoj za predvajanje režiranega oglasa je plačilo po predračunu. 

8. Objavljanje volilnih propagandnih sporočil se konča 24 ur pred dnevom glasovanja, ko nastopi volilni molk.

Zavod Radio Študent

Ana Kandare,

direktorica

Matjaž Zorec,

odgovorni urednik

KONTAKT ZA NAROČILA:

Marketing Radia Študent
tel: 01/ 24 28 806
marketing@radiostudent.si

Aktualno-politične oznake: 

facebook twitter rss

 

Prazen radio ne stoji pokonci! Podpri RŠ in omogoči produkcijo alternativnih, kritičnih in neodvisnih vsebin.