Lastnina, lastnina, lastnina

Mnenje, kolumna ali komentar
8. 6. 2016 - 13.00

   Na začetku je bila jablana. No, ne ravno jablana, vendar se jablana sliši bolje kot jabolčni nasad. Na začetku je torej jabolčni nasad. Jabolčni nasad je stal sredi vasi in z njegovih jablan so ljudje prostodušno jemali jabolka. A glej ga zlomka, ker so vaščani iz skupnega nasada prostodušno jemali jabolka, medtem ko se – ker le-ta ni bil last nikogar posebej – nihče z njim ni kaj posebno ukvarjal, so drevesa tekom let postajala vedno bolj kilava, letina pa zmeraj manjša.

   Kmalu se na prizorišču pojavi rešitev. Eden izmed ljudi, ki so deležili na nasadu, se, ker je posedoval nekaj sredstev za investicijo, odloči vzeti zadevo v svoje roke. Tako privatizira nasad, vloži vanj kar nekaj denarja in začne sistematično organizirati delo v  nasadu. Nasad že za čas naslednje letine obrodi veliko več in jabolk je na pretek. Sicer si jih ljudje ne morejo več kar sproti jemati, vendar jih lahko nekaj sodeluje pri delu v nasadu, ustvarjena so bila nova delovna mesta, za jabolka je sedaj pač treba odšteti nekaj fičnikov.

  To je pravljica, ki je leta 1689 izšla izpod peresa angleškega filozofa Johna Locka. Njen nominalni namen je bil utemeljiti idejo lastnine na delu, vloženem v neko posestvo, in ne na privilegijih plemiške titule, skratka, za meščanstvo, proti fevdalnemu redu. V praksi je šlo v veliki meri za ideološko legitimacijo jemanja zemlje neproduktivnim kmetom, ki so tako lahko postali eni izmed prvih mezdnih delavcev v današnjem pomenu besede. Da pa so razlastninjeni kmetje lahko zares izgubili vsako obliko lastnega preživljanja, da bi res ne bilo druge možnosti, kot da se odpravijo na 16-urne delavnike v takratne produkcije obrate, ki so v povprečju dodobra skrajšali življenjsko dobo, je bilo treba omejiti kakršnokoli alternativno obliko preživljanja. Tako se začne prek privatizacij omejevati dostop še do vseh jabolčnih nasadov in gozdnih lovišč. Skratka, ogradi se skupno.

   Toda vrnimo se k začetni fabuli in se posvetimo temu, zakaj deluje, kakor deluje, in česa ne pove. Njena glavna težava je namreč ravno to, da si lastninjenje nujno razlaga z idejo individualnega privatnega lastništva. Vprašanje, ki se nam postavlja, je torej: zakaj ne bi mogli ravno vaščani biti tisti, ki bi sklenili kolektivni dogovor o uporabi nasada in razpolaganju z njim? Zakaj ne bi sami pogojevali uživanje sadov z neko obliko participacije na delu in tudi opredelili izjeme od tega pravila?

   Skočimo iz preteklosti nazaj v sedanjost. Tukaj ne bomo polemizirali o institutu lastnine kot takem, temveč izpostavili samo enega izmed njegovih sodobnih problematičnih momentov. Neko domnevno skupno danes namreč že obstaja in najdemo ga v obliki, ki gre klasično liberalnemu segmentu politične srenje posebej na živce. Govorimo seveda o državni in občinski lastnini, temu epigonu, ki po mnenju nekaterih onemogoča razvitje svobodnih dejavnosti in ki je po mnenju strožjega dela liberalcev zgolj krinka za uveljavljanje partikularnih interesov upravljavcev pod krinko nekega »skupnega dobrega«. Jasni ideološki zastavitvi navkljub pa je treba iz te pozicije vseeno izluščiti zrno resnice.

   Kakšna je namreč oblika upravljanja s tako imenovano javno lastnino, pa naj bo državna ali občinska? Kakšna je sama forma te lastnine? Nič drugega kot forma privatne lastnine, s posebnim dodatkom, da je lastnik pač kolektiven. Skratka, imamo upravljavce, glave, ki z njo razpolagajo, in njihova legitimnost izhaja iz tega, da so jim periodično podeljeni mandati upravljanja z lastnino, ki naj bi bila last nas vseh. V trenutku, ko je mandat podeljen, pa navkljub morebitni izpričani pripravljenosti na dialog mandatarjev ti še vedno v večji meri suvereno razpolagajo s tako imenovano družbeno lastnino.

    Kaj točno mislimo, ko pravimo, da je družbena lastnina oblikovana kot privatna lastnina? Točno to, da lastninska pravica in z njo pravica do razpolaganja z lastnino neke občine ali neke države povozi pravice njenih deležnikov, teh, ki jim v angleščini pravimo »stakeholders«. Da se določujoča mera razpolaganja s to družbeno lastnino legitimira predvsem in skoraj zgolj z občasnimi izbirami na volitvah, ki razen največjih in najbolj izpostavljenih vprašanj zabrišejo pomembnost velikega dela posameznih primerov upravljanja z družbeno lastnino.

   To nas pripelje do trenutne pereče situacije, statusa Tovarne Rog in njenih trenutnih uporabnikov. Situacije, v kateri je ogromna prazna stavba v lasti občine, ki stoji le korak stran od mestnega jedra, v zadnjem desetletju zaživela z raznoliko vsebino. Vsebino, ki se je ne da zajeti s slabo informiranimi fantazmami o faliranih umetnikih, lenuhih, narkomanih in podobnih skupinah, ki parazitirajo na produktivnemu delu družbe zato, da se lahko v svojem temnem kotičku predajajo katerikoli že neproduktivni dejavnosti. Govorimo namreč o prostoru, kjer se je poleg kreativnih dejavnosti, naj bo to glasba, ples, performansi, likovne razstave in ateljeji, dogajalo tudi nekaj drugega. Gradila se je skupnost, ki brez kakršnekoli državne denarne in druge pomoči organizira predavanja, debate, okrogle mize, pomoč migrantom, športne dejavnosti in raznorazne druge ustvarjalne krožke. Skupnost, v kateri je bil vsakdo, ki je pristal na njena pravila strpnosti in nenasilja, dobrodošel, kamor lahko še zdaj vsakdo pride s predlogi dejavnosti, ki bi jih tam sam lahko izvajal, ne da bi bil omejen z razpisnimi pogoji, ki zmeraj privilegirajo določen tip že opolnomočenih akterjev, in ne da bi za uporabo teh prostorov moral plačati. Če kaj, je Tovarna Rog primer tega, kako je vse to možno onkraj dušeče birokracije, in to ne da bi se izteklo v popoln nered – prej nasprotno, Rogovcem je uspel tip upravljanja, ki brez togih hierarhičnih struktur še vedno vzdržuje red, po katerem stvari delujejo in je vsakdo dobrodošel. Kjer so ljudje pripravljeni vlagati svoj trud in čas v neko skupnost in kjer se gotovo opravi več dela kakor v enako veliki slovenski državni instituciji, vključno s fizičnimi, gradbenimi deli, ki naj bi po neki popularni predstavi Rogovcem bila tuja.

   Vsi ti ljudje, prebivalci mesta Ljubljana in drugi, se očitno v pogojih, ki jim jih za udejstvovanje v tako imenovanem javnem prostoru ponuja občina Ljubljana, niso prepoznali. Torej so vzeli skupno lastnino zares, odločili so se, da bodo jabolčni nasad obdelovali kar sami.

   Kar se dogaja z Rogom v tem trenutku, je ravno boj med dvema pogledoma na skupno lastnino. Tako imamo na eni strani izjave župana, ki bo varoval občinsko lastnino, na komplementarni ravni pa pisanje v Demokraciji, v katerem Gašper Blažič primerja zasedbo Tovarne Rog z zasedbo zemljišča v lasti zasebnega posameznika, kot da bi bila Občina oseba, s katero greš občasno na kavo. Oba po izjavah sodeč razumeta lastnino občine kot lastnino privatnega tipa, pri čemer je županski mandat dovolj, da se povozi pravico do te lastnine, da bi se vprašanje njenega javnega statusa in oblike, v kateri bi to potekalo, sploh odprlo.

   Na drugi strani pa znotraj meja Tovarne Rog sklop praks, ki že na vsakodnevni ravni razumejo deljenje prostora in soobstoj dejavnosti kot predmet konstantno odprtega aktivnega dogovora. Kjer pravica do uporabe izhaja iz potrebe po rabi in ne zgolj iz take ali drugačne forme privatnega lastništva. S posebnim poudarkom na tem, da je dotični prostor last občine in naj bi kot tak že bil javna lastnina.

   To, kar nam kaže primer Roga, je ravno potreba po bolj razdelanih, učinkovitih in legitimnih institucionaliziranih oblikah participacije na odločanju o rabi javnega prostora. Kakršnikoli očitki, da gre pri Rogu za partikularne interese partikularne skupine zgrešijo bistvo problema. Ali bi nemara interese prebivalcev Spodnje Šiške in Novih Jarš takisto odpravili kot partikularne? Rog je tako pod udarom ravno zaradi tega, ker nas problematizacija trenutne oblike kvazi javne lastnine pripelje tudi do dvoma v trenutno obliko upravljanja z drugimi segmenti družbene lastnine, ki jih tudi prečijo konflikti z nekaterimi domnevno partikularnimi interesi, denimo interesi delavcev v državni upravi in državnih podjetjih. Make no mistake, gre za podobno vprašanje.

 

facebook twitter rss

Prikaži Komentarje

Komentarji

1) Kako so Rogovci skrbeli za "jabolčni nasad" - torej kaj je bilo prenovljeno v Rogu? nova električna napeljava? nova vodovodna napeljava in sanitarije? obnovljena tla? kje je ta trud rogovcev?

2) "pri čemer je županski mandat dovolj, da se povozi pravico do te lastnine"

župan ima vsaj mandat občanov. kdo je požegnal trenutne Rogovce in njim dal pravico do upravljanja te javne lastnine? ker verjamem da podpirajo načelo demokracije in verjamem da niso kot neki samodržci sami sebe izvolili za upravljalce Roga. ker smo v demokraciji (menda) potem sklepam da so imeli v MOL volitve in so določili Rogovce kot upravljalce? morda so na seji MOLa določili trenutne Rogovce kot upravljalce? je temu res tako? oziroma, ker gre za javno lastnino, kateri del javnosti je ravno njih izvolil za upravljalce in kdaj, ter na kakšen nacin so potekale te volitve?

3) iz izjave ob "vselitvi" leta 2007: http://tovarna.org/node/1176

"Pri tem pa se vsi zavedamo in tudi sprejemamo dejstvo, da ko bo mestna občina Ljubljana imela konkreten načrt za ureditev ROG-a in bo začela s prenovo, bomo ta prostor povsem mirno in prostovoljno zapustili."

požrtih besed s(m)o ljudje vajeni od politikov; ko osebki, ki se imajo za "alternativo" ravno tako požrejo besedo - so potem res alternativa?

4)
na mestu Roga bo nastal nov center sodobnih umetnosti.
razumljivo je nasporotovanje gradnji novega supermarketa in luksuznih stanovanj, ampak zraslo bo nekaj za javno dobro, sploh ker gre za javno lastnino. kje je torej problem - kaj (konkretno) je v kontekstu centra za sodobno umetnost, kar ne paše Rogovcem?

5)
če bi jim bilo toliko do tele tovarne so imeli 9 let časa, da bi nabrali denar in odkuplili celoten Rog (na varijanto Christianie na Danskem). ker govorijo kako zelo so pomembni in ključni za ljubljano, potem bi s tem argumentom in z dokazili o svoji kvaliteti dela hitro nabrali dovolj podpornikov v Sloveniji, da bi odkupili vse skupaj in bili pravi lastniki. kje je problem?
oziroma, naj sedaj odkupijo nek prostor in delajo z njim kar jim paše.
če v nekaj verjameš s takšno vnemo (Rogovci delujejo res zagreti) potem ne bo problem najet kredit in odkupit nek prostor. ker je Rogovcev kar nekaj bo prostor toliko večji oziroma kredit toliko hitreje odplačan. kje je problem? če pa lahko pa skeširajo za nov prostor, potem pa sploh nima kje biti problem.

Hehe
1.) Res pod-pasom očitek... Rogovci naj bi po tvoje še ekološko sanirali Rog?
Bistvo kulturne produkcije so namreč: sanitarije, napeljava in nove ploščice (po možnosti v vzorcu močerada ob katerem se ti zvrti kot na Slovenski) v tem vrstnem redu.

Zakaj ne uporabiti Lockea kot argument za zasedbo Rog-a?

"He who appropriates land to himself by his labour, does not lessen but increase the common stock of mankind" "if they perished in his possession, without their due use, if the fruits rotted, or the Venison putrified, before he could spend it, he offended against the common law of nature and was liable to be punished" (John Locke, Two Treatises of Government, II, section 37)

"Rogovci naj bi po tvoje še ekološko sanirali Rog?"

glede na jamranje kako jim je Rog pomemben, bi človek pričakoval kar nekaj saniranega ja, tudi legitimnost zahtev po obstanku bi bila večja, se ti ne zdi?

"Bistvo kulturne produkcije so namreč"

kulturna produkcija bo šla naprej v novem centru za moderne umetnosti kje je problem? ali pa je kulturna produkca v temu delu ljubljane nekaj, kar lahko določajo samo Rogovci in nihče drugi?

in pa pohvale za selektivni citat; na ostale točke, sklepam, nimaš pripomb. me veseli, da se torej strinjava v štirih petinah.

@moje ime
Ne strinjam se z nobeno točko. Nasplošno kažejo na veliko togost v miselnih zmožnostih in nepreseganje sprejetih družbenih okvirjev.

Zato predlagam kratko (oziroma dolgo) miselno vajo. Na svoja vprašanja, torej na točke, v katerih ne razumeš rogovcev, si poskusi odgovoriti sam.

Saj so sanirali veliko, le na ne način, ki morda padel v oči ljubiteljem estetike katalogov trgovine Bauhaus ali kvazi-art projektov xy arhitekturnih birojev.

Edini, ki so v desetih letih karkoli vložili v Rog - od samo-organizirane in avtonomne sanacije do uporabe prostora - so bili Rogovci, ne MOL.
Kdo se je torej izkazal za boljšega lastnika? MOL ali Rogovci? ;)

Očitati "kmetu", da si ni zgradil "palače", pa je enostavno pasje in pod-pasom.

Wtf - ne strinjava se v štirih petinah?! Od kod ti ta ideja..? Nimam časa cel dan pisat komentarjev na RŠ. Torej je moja replika skrčena in usmerjena le na prvo točko.

Nadalje je očitno problem v tem, da nekateri ne razumete, kaj sploh je kulturna produkcija...
Nimate pravega referenčnega okvirja... To je srž problema.

Tisti, ki pride v Rog s vprašanjem: "Kje je vaš trud? Kje so nove ploščice?" Je enostavno spregledal bistvo..

Če ne vidiš truda, ki so ga Rogovci vložili v Rog.... Hm.
Ta slepota je bizarna, da ne rečem žaljiva do dejanskega truda vseh teh ljudi, ki tam v mizernih okoliščinah vztrajajo že desetletje. MOL pa jim kot neka ošabna malomeščanska gospa meče polena pod noge; namesto, da bi jim MOL omogočila vsaj elektriko.
Pod-pasom.
In tista scena v ponedeljek zjutraj, spustiti nasilne varnostnike na naše mlade in ustvarjalne ljudi. Škandal! Kaj lahko pričakujemo v bodoče? Je to odnos, ki ga ima MOL do mladih in ustvarjalnih? Do svojih občanov in občank??
Sem mislila, da smo s totalitarnimi režimi zaključili že v prejšnjem stoletju.

Gre za fakin anarhizem v praksi, nič drugega, nič drugega.

Samovoljnost in nad-zakonskost, ki je lastna naši državni eliti, tako kakor očitno tudi tej kliki v ROGu. Samovoljnost, ki izhaja iz eksistencialne nuje cele vrste ljudi tamkaj, pa branite z "umetnostjo" in "ustvarjanjem". Greste tako daleč, da bi, samovoljni kot ste, sedaj tvorili in udejanjali nova pojmovanja lastnine. Daj ne serte no.

Postavljate se nad pravo in navade, nad mesto in njene ljudi. Kot takšni ste vi v prekršku, ne MOL, ki uveljavlja svojo od vseh, tudi zakona, priznano pravico.

Čemu se bi kdo trudil; čemu ustvarjal in gradil; čemu vzgajal in žrtvoval, ko pa je vse tako enostavno, le vstopiti je treba v tujo hišo, v njej izvesti performans ali dva, razglasiti za svojo posest, otroke pa naučit, da ne spoštujejo ničesar. Zmaga.

@evo:
"Ne strinjam se z nobeno točko."

kvalitetno utemeljeno. bravo.

"Nasplošno kažejo na veliko togost v miselnih zmožnostih in nepreseganje sprejetih družbenih okvirjev."

kaj potem kaže komentar, ki je samo navaden napad o mojih miselnih zmožnostih, brez utemeljitve, naj presodi vsak zase.

Lepo vas prosim...
za kulturo gre, ne pa za lastnino.

Kaj je MOL v teh desetih letih naredila za območje Roga?
Nič.
Razen tega, da je tam pustila Rogovcev - vsaj ena pametna odločitev s strani MOL glede ROG.
MOL v teh letih ni niti ekološko sanirala objekta, kar bi lahko storila v dogovoru z uporabniki Roga.
Za svojo lastno lenobo pa sedaj krivi Rogovce. Fer.

Žal se z denarjem, tudi z 12 in 15 milijoni ne da kupiti vsega; očitno še prav posebej ne vizije in pa kulture.

Nihče od Rogovcev ne bo te lastnine prodal ali kakorkoli drugače špekuliral z njo na trgu nepremičnin; jo oddajal ali jo podrejal nekakšnim evropskim direktivam, razpisom in kar je še tega s**nja, ki ga je več kot dovolj že vsepovsod drugje.

Je kdo izmed silnih ekonomistov pomislil na to, da morda Ljubljana ne bo prenesla še enega "normalnega" kulturnega prostora, še en sesek na evropske, državne in občinske razpise?? Se vam morda ne zdi, da je Ljubljana z "normalno" kulturo že zasičena?

Očitno tisti v MOL sploh ne razmišljajo, kaj dosti o kulturi in njeni produkciji, ampak verjetno že preštevajo denarce, ki bi jih MOL lahko prejemal od raznih najemnin in kar je še tega. Očitno, kaj več od tega tudi ne znajo in ne zmorejo.

In ob tem, ko so polni ust zakonodaje, pravice in fer-pleja razpuščena banda varnostnikov pretepa študentarijo, mlade ustvarjalce, aktiviste, misleče ljudi...
Ni kaj za dodat!

"Saj so sanirali veliko, le na ne način, ki morda padel v oči ljubiteljem estetike katalogov trgovine Bauhaus ali kvazi-art projektov xy arhitekturnih birojev."

ker se ne strinjam z Rogovci, sem torej ljubitelj katalogov Bauhausa?zanimiva artikulacija, si trenirala na forumu SDSa in Demokracija.si?

bom sedaj izvedel končno, kaj je bilo sanirano v 9ih letih - mimogrede napeljava (katerakoli) ni nikoli očem vidna. torej: kaj KONKRETNO je bilo sanirano?
ne palamudi okoli vrele kaše in se izjasni. kje je problem?
torej, sanirano je bilo:[vstavi]

"MOL pa jim kot neka ošabna malomeščanska gospa meče polena pod noge; namesto, da bi jim MOL omogočila vsaj elektriko."

MOL jim je vseh 9 let dovoljeval uporabo prostora!! vidim kar nekaj prisparanih fičnikov za najemnino.
Rogovci so sami rekli da bodo miroljubno spokali kufre ko bo imel MOL načrt za Rog!
kdo se sedaj ne drži dogovorjenega?

"Sem mislila, da smo s totalitarnimi režimi zaključili že v prejšnjem stoletju."

tudi jaz, pa zgleda se lahko neki ljudje polastijo javnih prostorov in se okličejo za lastnike kot veliki samodržci, ki so nad zakoni in nad oblastjo.
v katerih demokratičnih sistemih se lahko nekdo okliče za KARKOLI v javni sferi brez volitev oz. taksnega in drugačnega glasovanja?
kako zelo tipična tajkunska zgodba iz Slovenije - samo da so eni pobirali državna podjetja, tile pa državne stavbe. genau isto.
res, kvalitetna "alternativa", ni kaj.

"In tista scena v ponedeljek zjutraj, spustiti nasilne varnostnike na naše mlade in ustvarjalne ljudi"

scene v ponedeljek zjutraj sploh ne bi bilo, če bi Rogovci pokazali karakter in se držali LASTNIH obljub.

"Lepo vas prosim...
za kulturo gre, ne pa za lastnino."

torej je tovarna rog EDINI prostor pod soncem, kjer lahko Rogovci ustvarjajo? jih imaš za tako omejene?

"Kaj je MOL v teh desetih letih naredila za območje Roga?"

sedaj bo center za moderne umetnosti. torej nekaj za javno dobro in v umetniški smeri - torej ne neki supermarket ali luksuzna stanovanja.
kje je tu problem?
ali pa so Rogovci edina avtoriteta za območje Roga in lahko samo oni odločajo, kaj je umetnost in kaj ne?

"še en sesek na evropske, državne in občinske razpise?"

ja, tako kot gre v normalnih zahodnih državah, ko gre za JAVNO zadevo.

"Očitno tisti v MOL sploh ne razmišljajo, kaj dosti o kulturi in njeni produkciji"

glede na to, da bo center za moderno umetnost, se ne bi strinjal. stavbo bo treba z nečim zapolnit in bodo umetniška dela potrebna, ker od prazne stavbe, v katero je bilo vloženo kar nekaj guldinarjev, ne bo imel nihče nič.

Kar nekaj...

MOL je prišparal, ker ni ROGovcem zaručanaval najemino..?? Pa koga ti hecaš? Kdo bi pa najel tisto podrtijo.. saj na MOL še zasebnega partnerja niso mogli najti, da bi investiral v njihovo vele-idejo.
Kdo bi plačal tisto najemnino? Nihče; razen mogoče psevdo-ljudi na renderjih. ;)

In glede nasilja nad našimi študenti: Nasilja ne bi bilo, če ne bi MOL tja poslala hordo neotesancev, ki se jim zdi OK izvajati silo nad ženskami in mladimi neoboroženimi moškimi..
Je pretepena žena, kriva, ker je izzivala? Ali je kriv tisti, ki se ne zna obvladati??
ali celo pesjansko pošilja varnostne enote iz svojo pisarne v Mestni hiši na naše mlade ljudi??
Kdo je tukaj zares kriv??
Po tvoje je torej tistih, ki se ne drži nekih "fantomskih obljub" zrel za to, da ga pretepamo? Da ga pretepejo "para-vojaške" enote, ki jih je tja poslal sam župan mesta??
Mislim, da si našo mesto po nesreči ali po nujnosti zamenjal z gangsterskim filmom.
Mi, ki živimo v Ljubljani, smo tukaj rojeni, kakor so tudi tukaj rojeni naši otroci, pa nismo nikakršni gangsterji in špekulanti, temveč izobraženi, pošteni in kulturni ljudje; in kot takšni podpiramo Rogovce. Mestna hiša pa naj pokaže, da se zna obnašati svojim letom primerno.

Bi mar želel povedati, kaj več o temu centru za "moderno umetnost"?? Mogoče našteti avtorje, opisati bistvo njihovega dela in jih konceptualno vpeti v širšo evropsko ter globalno dogajanje "moderne umetnosti"?

Kaj točno MOL razume pod "moderna umetnost"?

"MOL je prišparal, ker ni ROGovcem zaručanaval najemino..??"

ne, Rogovci so prišparali - ako bi za svojo dejavnost najeli prostor (kot to delajo pošteni!!!! ljudje) bi jih to v 9ih letih kar lepo usekalo po denarnici. tako so imeli prostor za svoje dejavnosti. kakršenkoli je bil, bil je zastonj (podarjen konj ipd.)

"Po tvoje je torej tistih, ki se ne drži nekih "fantomskih obljub" zrel za to, da ga pretepamo?"

fantomskih obljub? http://tovarna.org/node/1176
je tole njihovo sporočilo ali ne? fantomsko - res?

nekdo, ki da besedo, da se bo spokal ven, je zrel za to da spoka ven kot je obljubil.

"Mi, ki živimo v Ljubljani, smo tukaj rojeni, kakor so tudi tukaj rojeni naši otroci, pa nismo nikakršni gangsterji in špekulanti, temveč izobraženi, pošteni in kulturni ljudje; in kot takšni podpiramo Rogovce."

ker nismo več v totalitarnem režimu je bil župan izvoljen na uradnih volitvah.
kdo smo "mi"? mi lahko podaš vir do razisklave, ki potrjuje podporo večine meščanov mol-a Rogovcem? morda peticija z ničkoliko podpisi? ali pa so se sami oklicali (brez potrditve večine meščanov) za upravljalce Roga? smo v totalitaizmu ali kaj?

"Bi mar želel povedati, kaj več o temu centru za "moderno umetnost"?? Mogoče našteti avtorje, opisati bistvo njihovega dela in jih konceptualno vpeti v širšo evropsko ter globalno dogajanje "moderne umetnosti"?"

pojma nimam. center še ne stoji. v kolikor bo varijanta Kina siška bo korak v pravo smer (naparam trenutnemu stanju).

Rog pa stoji že nekih 9 let. vpleti ga v globalno dogajanje umetnosti. koliko gostovanj po svetu so imeli Rogovci? Guggenheim? Tate modern?verjamem ti, da ni samo varijanta "od kolega prjatu DJ je rolal pri drugemu kolegu v Berlinu?" torej kaj so dosegli po 9ih letih obstoja - kako je Rog razpoznaven v globalnem dogajanju umetnosti?

Glede na to, da študenti nimajo nekih resnih dohodkov, ker študirajo in ker plačujejo najemnino za sobe, itd..; naj bi se po tvojem razumevanju "poštenosti" plačevali še najemnino "poslovnega prostora"??
Pa kje ti živiš? Očitno ne v Sloveniji, ki jo jaz poznam.

Tvoje razumevanje demokracije je tako zelo popreprosteno, da bi si človek mislil, da živiš v vzhodni Evropi. Demokracija ne pomeni, da večina udriha po manjšinah... ;) A če je župan zmagal s 60% podpore, to pomeni, da ostalih 40% ne obstaja? Da nimajo pravice do glasu? Kdo je tukaj totalitaren?

Moderna umetnost pa varianta Kino Šiška --> to ne gre skupaj. Moderna umetnost je mnogo več od nekega centra urbane kulture; poleg tega Kino Šiška komaj pokrije svoj program; mislim, da bi bilo zelo ekonomsko smiselno za obstoj Kino Šiška in vseh ostalih koncertnih dvoran za urbano glasbo, ki so že v mestu, da dobijo konkurenco še z Rogom.

Guggenheim? Tate moderen?? A za to si slišal na National Geographic?

S tako politiko in razumevanjem umetnosti in kulturne produkcije, kot jo kaže MOL, bo ROG lahko zvezda le na papirju v nekem predalu v Mestni hiši; in prav nikjer drugje. ;)

Saj vemo, kam gredo turisti najraje --> na Metelkovo, prav gotovo ne v Slovensko narodno gledališče ali v Opero (to sceno baje fura Dunaj).

Ali kaj bi radi naredili iz našega mesta - nekakšen Dunaj, London ali Pariz s popustom?? Dunaj z burekom??
S čim se bomo postavili pred tujci?
Z dediščino, ki izvira iz samo-organizacije (tabori)?? ali bi spet radi bili tretje-razredni Dunajčani in nagi cesarji?

Primer Rog nazorno ilustrira tisto lastnost, ki bi jo vsak t.i. demokratičen politični sistemu moral imeti, da bi bil dejansko sploh vreden svojega imena, t.j. Možnost ODPOKLICA izvoljenega funkcionarja, oz. možnost predčasne ukinitve njegovega mandata.

V še prav posebej drastično brezsramnih in zakrknjenih primerih perverzije izvrševanja podeljene javne funkcije, kot je recimo primer "zoki", bi za takšne individuume poleg že omenjenega predlagal tudi temeljit režim osebne psihofizične sanacije, v obliki večkratnega javnega bičanja, potapljanja v katran in perje, množičnega obmetavanja z gnilimi paradajzi, itd.

FIAT JUSTITIA RUAT CAELUM

http://www.komunal.org/teksti/343-izjava-uporabnikov-tovarne-rog-the-public-statement-of-the-assembly-of-the-rog-factory-users-in-english-below

Brez veze oz. žal brez učinka je poskus razlage bistva dogajanja v ROGu. Kapitalistična ideologija je kot krščanstvo del naših osebnosti in večinoma vse gledamo skozi ta očala. Kulturnega ustvarjanja po večini ne štekamo, ne štekamo, da je men nami veliko umetnikov, ampak fak it, če ni ful keša potem ne morejo ustvarjati. In vse omejitve razpisov, spet neznožnost ustvarjanja. Zaradi egocentrizma in strahu! ter konstantnega vcepljanja "kako biti isti kot drugi, ker šele potem boš uspešen, vreden, pomemben" nismo sposobni razmišljati širše, pokazati razumevanja za drugače misleče in drugače delujoče. Žalostno, ampak resnično. Podpiram ROGovce predvsem, ker se ne pustijo dati v kalup, ne pustijo se odgnati samo zato, ker je župan najel varnostnike, da z njimi "obračunajo" in ker imajo voljo, moč in željo po glasnem izkazovanju svojega razmišljanja, drugačnega razmišljanja! Kapo dol!

a mi lahko razložiš te različne kategorije lastnine, ker mislim, da tukaj poljubno zamenjuješ oziroma ne izčistiš pojmov, kot so skupnostna, družbena, javna, občinska, skupna itd. lastnina, ki tudi imajo različen tako pravni, kot "politično-ekonomski" pomen. Ta je zelo historično pogojen. Tekst hoče biti hudomušen, a mu to ne uspe najbolje.

lp

Glavno da so lokali polni, zdolgočasena mladina naj poseda tam, prinaša lepo cekinčke in bulji vsak v svoj telefon kaj je novega kje za nabavit, konzumirat. Zakaj bi se kreativno in solidarno družili, v tem ni profita, ni nadzora! Na kolena pred lastnino! Le kar imaš to veljaš!

Locke je kreten, ki ni maral marmelade... ;) Malo za šalo; ampak ja, Locke je del problema in sistema.

Ideološke sestre in brati ali vsaj sestrične in bratranci Rogovcev in vseh, ki nam je blizu ideja gmajne, ker razumemo svoje poreklo in smo nanj hudičevo ponosni, so pa v angleškem prostoru tako imenovani "diggers" in Gerrad Winstanley (verski "fanatik" in praoče anarhizma). Več o njih tukaj:
https://en.wikipedia.org/wiki/Gerrard_Winstanley
https://en.wikipedia.org/wiki/Diggers

In še film o Winstanleyu (malo naporen art-film):
http://www.imdb.com/title/tt0073911/

Z Lockovimi idejami, pa niso samo gnjavili ubogih angleških kmetov, temveč so na podlagi njih tudi utemeljevali moralno nespornost kolonizacije Amerike; če se ne motim... ;)

Takoj podpret to ropotijo

1.) MOL bi brez težav lahko usmerjal vso energijo ROGovcev (ki so v glavnem v prvih dveh letih delovanja omagali), če bi namesto v varnostno službo, vložil denar v nakup materiala, s katerim bi ROGovci obnavljali podrtijo.

2.) ROGovci so vseh vrst... Od propadlih šolarjev, ki se preživljajo s prodajo trave, do vrhunskih umetnikov, ki so hoteli prenesti v ROG milijonske projekte... http://www.mladina.si/109789/hanna-preuss-sonoricna-umetnica/

Bistvena napaka ROGa I. je bila, da se ni že na začetku delilo ROGovcev na Izrabnike, Uporabnike in Obiskovalce... Počasi so dobili Izrabniki glavno besedo in pregnali vse ostale - t.j. uveljavili so pravilo močnejšega in od tega tudi lagodno živeli, ne pa pravilo kvalitete in doprinosa k skupnosti - kjer bi svojo eksistenco lahko našlo 300 umetnikov, ki bi ustvarili Center Sodobnih Umetnoti (od spodaj navzgor) in brez težav poplačali odškodnino ostalim prebivalcem Ljubljane za (so)uporabo ROGa tako, da jih ti ne bi hodili kamenjat iz ljubosumja, ker za zastonj prostore v ROGu je 300.000 kandidatov.

MOL je lastnik šele od leta 2013. Vzel je lizing od Hypo banke leta 2006 in se kot kao lastnik zmenil, z Rogovci, da se lahko vselijo. S tem je Mol s figo v žepu, podtaknili nekoga da bi prostor saj prezračeval, uporabljal,etc. Vidite že začetni zajeb?

Priposestvovanje je oblika pridobitve lastninske pravice. Zakon določa, da dobroverni posestnik nepremičnine, na kateri ima nekdo drug lastninsko pravico, pridobi lastninsko pravico na njej s priposestvovanjem po preteku 20 let. Priposestvovanlna doba začne teči tisti dan, ko je posestnik dobil stvar v posest, konča pa se z iztekom zadnjega dne zahtevanega obdobja. V priposestvovalno dobo se všteva tudi čas, ko so predniki sedanjega posestnika imeli stvar v posesti kot dobroverni posestniki. Če pa so njegovi predniki vedeli, da imajo v posesti tujo stvar, potem priposestvovalna doba začne teči z dnem pridobitve pravice (npr. dedovanje).

V bistvu gre torej pri priposestvovanju za zmago dejanskega nad pravom, pri čemer morajo biti izpolnjeni določeni pogoji:

dobrovernost: lastninsko pravico lahko priposestvuje samo dobroverni posestnik. To pomeni, da posestnik ne ve in ne more vedeti, da stvar, ki jo ima v posesti ni njegova.
potek priposestvovalne dobe: dobroverni posestnik priposestvuje nepremičnino v 20 letih
posest: nepremičnina mora biti v posesti ves čas priposestvovalne dobe (lahko je tudi posredna – npr. nepremičnina dana nekomu v najem).
http://www.slonep.net/vodic/pravni-nasveti/priposestvovanje

http://www.delo.si/ozadja/v-rogu-gre-za-privilegirano-mladino-iz-srednjih-in-visjih-slojev.html

podpišem vse.

http://www.delo.si/ozadja/v-rogu-gre-za-privilegirano-mladino-iz-srednjih-in-visjih-slojev.html

podpišem vse.

model sedi v mestnem svetu ---> res nepristranski razsodnik, stric Salomon osebno

stari rocker, ki je že naredil svoje (fantastični super kreativni avantgardni unikatni Kino Šiška) in ki ga je čas že povozil, česar se zaveda tudi sam, move on, nothing to see here

In kaj potem, če se v Rogu zbira poleg BEGUNCEV IZ FAKIN SIRIJE tudi privilegirana mladina; tisti, ki smo se rodili z zlato žlico v ustih vsaj vemo, kakšne barve, oblike in okusa je zlato... in zlato smo prepoznali v razpadajoči tovarni, hecno ne. :)
Tisti iz nekoliko nižjih slojev pa jasno padajo na vrednote prodanega proletariata, kot so lastnina in zoki-dunaj-z-burekom-urbana-umetnost. ;)
ker nikoli niso zares živeli tistega 1%, potem mislijo, da je par kvazi-nadstandardnih zokijevih nepremičninskih projektov nek nadstandard v svetovnem merilu, jok brate. ;) Zokijev nadstandard je nadstandarden le za potomce prodanih socialistov v neki marginalni vzhodno evropski deželici.

ja model sedi v mestnem svetu. falakurcu, hočeš takšne noter ... ali pa si seveda anarho-razsvetljenec, ki ne daje legitimnosti mestnemu svetu (bolj verjetno).

" in zlato smo prepoznali v razpadajoči tovarni, hecno ne. :)"
... in čez 10 let, kot je pravilno rekel legenda Tomc, ga boste pa kovali v neki fini finančni službi rekoč "joj kakšni protisistemci smo mi bili", yes. bravo.

kričiš čez Zokija a ne razumeš da vse kar bo prišlo za Zokijem bo le še slabše ...

Tomc prizna, da je bil nazadnje v Rogu leta 2008 na nekem koncertu...

Tomc prizna, da je bil nazadnje v Rogu leta 2008 na nekem koncertu...

Res ne vem, kaj folku ni jasno...

... edini plac za višje sloje je popeglana Kino Šiška, ki izključuje tak isto kot CD, že na ravni cen vstopnine, parkirnine in končno tudi piva.. ;)
... tudi sami postopki dela v KŠ izključujejo; če nimaš najnovejšega i-izdelka, je brezveze, da tja sploh hodiš ;)

Prav Kino Šiška je valilnica hipsterjade in vsega, kar je s tem povezano..
...ne pa ROG!

...slepota, slepota, slepota

yes, vse razen vas je katastrofa. vi ste zadnja umetnost, zadnja glasba, zadnje vse, vi vse veste in ste suvereni, vi govorite državi in sistemu kaj naj dela in kako mora z vami ravnati, vi ste posebni in z vami se mora ravnati posebno saj VI STE!

mi ostali pa smo grozni hipsterji, kapitalisti, svinje, zaslepljenci, budale, kreteni, popeglanci, sistemski hlapci itn.

Ni kaj, vi ste za dialog. Vi ste objektivni. Vi NE IZKJUČUJETE nikogar.

<miau>

K intervjuju: enoplastne kontradiktornosti tipa "oh ta zastareli Marks" in (nedolgo za tem) "že Engels je rekel" so samo smešne, medtem ko ostale večplastne kontradiktornosti razumi, kdor more.

Tomca ni povozil čas, saj z njim nikoli ni bil v stiku. Bil je pač na pravem mestu ob pravem času - ampak kot vzhodni evropejec seveda vsaj petletko za svetovnim časom - in ob tem požel komercialni uspeh. Ostalo je zgodovina in vse kaže, da se bo do penzije svaljkal po javnih službicah* ter ob tem pametoval o vsem in ničemer.
Prav zaradi tega tudi v danem trenutku ne razume in ne more razumeti, da je urbana linija Kina Šiška pravzaprav vzorčen primer alter govedine, med tem ko mu ne samo neudeležba preprečuje sprevideti, da določene aktivne sfere v Rogu dejansko lovijo stik z globalno sodobno urbanostjo.
*Mimogrede, ali ste vedeli, da je bil Perči gnus med drugim kot fantomski novinar dolgo let na plačilni listi medija, ki danes obajvlja take smešnice od intervjujev... kako simptomatično, a?

Če bi namesto takšnih in podobnih goved kakšno javno-oblastniško funkcijo vsaj od blizu videli tisti, ki so v osemdesetih letih ustvarjali tisti del slovenske alternativne kulture, ki je bil dejansko vrhunski in relevanten v globalnem smislu, bi bil danes domet alter-umetnosti bržkone nekaj precej drugačnega od tega, kar (v pretežni meri) predstavlja na primer CUK KŠ.
Ampak doberšen del ključnih kreativcev, ki so omenjeno kulturo ustvarjali, že od tistih časov živi večinoma od lastnega dela in udejstvovanja na trgu... na njih pa nemalokrat zviška (ali vsaj postrani) gledajo priskledniške kvazi-levičarske legendice tipa Tomc in podobni prijateljčki.

ZLATI FALK, zato govori zase, ker ne, sam takšnih enoplastnih goved prav gotovo nočem "nikjer noter".

In FALK, ne, najhuje pri vsem skupaj je to, da na primer mestni svetnik in profesor pa institucije tipa KŠ nimajo nič ali bolj malo za opraviti s tržnimi principi oziroma "kapitalizmom", saj jih financiramo davkoplačevalci. Po drugi strani je v Rogu točno toliko keša, kot so ga tam pripravljeni pustiti zainteresirani obiskovalci, torej je popolnoma prepuščen zakonitostim tržnega kapitalizma. Poleg tega (ali pa ravno zaradi tega) tam nimajo "službe" najbolj zaslužni, temveč najbolj delovni. Hecno, a?

Pa še k "vse kar bo prišlo za Zokijem bo le še slabše"... ah, že zdavnaj sem izgubil upanje v volilno telo.

Plus domače branje za razblinitev blodenj o "nas, ki smo" in vpogled v to, kako vobče zaplankana je situacija na sončni strani Alp:
http://radiostudent.si/dru%C5%BEba/moralne-fekalije/transfer-s-psom

"priskledniške kvazi-levičarske legendice"
Fak koja primitivna dikcija model. čestitam. S to dikcijo zmagaš in prepričaš vse. Diskreditacija ljudi z izkušnjami in modrostjo je lastna arogantni mladini brez izkušenj, in norcem. Tomc je rekel prav. Vse vidite črno-belo. Ameriško. Nema boje. V tem smo črni čisto vsi, cela družba posameznikov, ki tako ali dugače spoštujemo red v katerega smo rojeni ... ja in do ene mere tudi oblast, saj vzeti njej legitimnost brez alternative meji na norost.

Glede Kina Šiška wtf je narobe? Kul plac, kul folk, top program. 20€ za koncert je veliko ampak ne vidim "gentrifikacije" v temu, vidim neko večno logiko stvari. Support je kul, šteje, pomaga, gradi.

"Po drugi strani je v Rogu točno toliko keša, kot so ga tam pripravljeni pustiti zainteresirani obiskovalci, torej je popolnoma prepuščen zakonitostim tržnega kapitalizma."
Ja, gotovo. Zato ne bo nikoli iz tega naslova obnovljen. Zato bo stavba v kurcu; sanitarije in vse ostalo predpotopno; ruševina.

Ne izgubljaj upanja v volilno telo, to bo pri ravni naše splošne razsvetljenosti vedno isto. Raje se vprašaj kje so (leve) alternative, ki znajo nagovoriti množice, jim dati kredibilne odgovore v katere lahko verjamejo. Jaz jih ne vidim.
Z diskreditacijo kot jo sedaj sistemsko izvajate nad celotno kulturo v MOL pa ne predstavljate prav nobene prihodnosti. Kvečjemu neko daljno temno preteklost.

Ta "transfer s psom" pa je intelektualna žalost.

Falk Mislec že vliva betonske palčke...

Falk Bogatun ima 20 evr razpoložljivega dohodka za jebene špile...

Falk Baročni ceni nove ploščice...

Falk Jugend je za občinsko normirano kulturu...

itd.

Tomc pa ja ve:
" Rad imam rock glasbo, druge umetnosti me manj zanimajo"
in kot TAK izvedenec o umetnosti proti koncu junaško pribije: "Slovenija je s kulturnega vidika nerazvita država."

"Pri tem pa se vsi zavedamo in tudi sprejemamo dejstvo, da ko bo mestna občina Ljubljana imela konkreten načrt za ureditev ROG-a in bo začela s prenovo, bomo ta prostor povsem mirno in prostovoljno zapustili."

Torej, kje je zdaj ta famozni NAČRT ZA UREDITEV ROG-a?
...ker zaenkrat se zdi, da obstaja samo načrt za rušenje, za ureditev pa ne.
Novinarji sami so na sobotni tiskovni konferenci povedali, da so jim na MOL-u kazali stare načrte, ki pa so bili pred časom že izločeni, tako da res ne vem, o kakšnih načrtih za ureditev ROG-a se pogovarjamo...

Sumljive so tudi županove ideje glede financ - enkrat naj bi bile zagotovljene iz evropskih sredstev, drugič pa iz občinskega proračuna (iznenada župan najde 15 mio. za obdobje dveh let)...
Nasedla naložba, še ena gradbena jama? Ne, hvala. Jaz mu ne zaupam.

Vlivam.

Komentiraj

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • [[nid:123]] - Insert a node content
  • Samodejen prelom odstavkov in vrstic.
  • Spletni in e-mail naslovi bodo samodejno pretvorjeni v povezavo.

Z objavo komentarja potrjujete, da se strinjate s pravili komentiranja.

randomness